07.03.2024 r. - Odpady z działalności gospodarczych odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku odbiera odpady od nieruchomości niezamieszkałych. 

Stawki:

- Za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych - 380 zł / m³ brutto.

- Za odbiór odpadów komunalnych segregowanych - 210 zł / m³ brutto.

- Za odbiór odpadów wielkogabarytowych - 350 zł / m³ brutto.

- Za odbiór odpadów remontowo-budowlanych - 200 zł / m³ brutto.

- Za odbiór zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych - 220 zł / m³ brutto.