Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych

Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, informujemy, iż od stycznia do kwietnia 2023 r. oraz od października do grudnia 2023 r. z nieruchomości zamieszkałych odbierany będzie popiół  z palenisk domowych (kominki, piece C.O., podgrzewacze wody  itp.). POPIÓŁ  NIE MOŻE BYĆ MIESZANY Z INNYMI ODPADAMI ! Należy gromadzić go w sposób SELEKTYWNY, w workach lub pojemnikach, które mieszkańcy muszą zapewnić sobie w swoim zakresie. 

Popiół odbierany będzie raz w miesiącu w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z harmonogramem dla danej miejscowości (plik do pobrania).