Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

Nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku już funkcjonuje

Końcem września został uruchomiony ciąg technologiczny oczyszczania ścieków na nowo wybudowanej oczyszczalni w Łącku. Aktualnie prowadzone są prace rozbiórkowe starej nieczynnej już oczyszczalni. Oczyszczalnia obsługuje sieć kanalizacyjną z m. Łącko, Czerniec, Kicznia, Zagorzyn. Wola Kosnowa, Wola Piskulina, a docelowo Zabrzeż i Maszkowice.

Przypomnijmy, że obiekt powstał w ramach projektu p.n. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wynosi 16 162 200 zł.

Równocześnie w ramach ww. projektu trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży, której oddanie do użytkowania zaplanowano na I kwartał 2020 r. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi  6 800 145 zł.

Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała kwotę 20 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Jest to ogromny sukces gminy ponieważ ww. kwota jest jednym z największych dofinansowań tego typu zadań w Małopolsce.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków była konieczna, gdyż stan techniczny starego obiektu był bardzo zły, a ciąg technologiczny pracował na granicy możliwości technicznych już od kilku lat. Można również stwierdzić, że tylko dzięki zdecydowanym i skutecznym działaniom Urzędu Gminy powstał nowy obiekt spełniający wszystkie normy oczyszczania ścieków, co w rezultacie uchroniło gminę przed możliwą awarią systemu, a w konsekwencji ogromnymi karami finansowymi.

Bez realizacji tego zadania niemożliwe byłoby również planowanie dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji.

Zdjęcia oczyszczalni 

Nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku już funkcjonuje

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W CZARNYM POTOKU

WS PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - 1.10.2019 r

KOMUNIKAT
 

INFORMACJA

Realizacja programu "Moja pierwsza praca" przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku realizuje projekt "Pierwsza umowa o pracę" nr WP-XVII.3212.9.8.2019. Program realizowany jest dzięki doatcji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Poslce na lata 2014-2020.      
Realizacja programu

Informacja dotycząca przyjmowania ścieków dowożonych na oczyszczalnie

   Kierownik Zakładu Gospodaki Komunalnej w łącku informuje, iż od dnia 01.08.2019 r. aż do odwołania ścieki dowożone nie będą przyjmowane na Oczyszczalnię ścieków w Łącku. Spowodowane jest to złą kondycją techniczną oczyszczalni oraz zbliżającym się "rozruchem" nowobudowanej.

   W związku z tym ścieki dowożone przyjmowane są wyłącznie na Oczyszczalni ścieków w Jazowsku w określonych ilościach. Może to spodowodwać wydłużony czas realizacji wywozu nieczystości przez podmioty świadczące usługi wywozu z terenu naszej Gminy.

   Z tego względu prosimy o wcześniejsze przewidywanie zgłoszenia wywozu nieczystości z posesji.

   Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca przyjmowania ścieków dowożonych na oczyszczalnie

Ogłoszenia o sprzedaży pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

Kierownik Zakłądu Gospodarki Komunalnej oferuje so sprzedaży pojazdy będące własnością Gminy Łącko - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku
Ogłoszenia o sprzedaży pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

INFORMACJA - wykaz lokali do najmu

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 ze zm.) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku – parter, w Urzędzie Gminy w Łącku – parter oraz na stronie internetowej, www.lacko.pl/zgk.html zamieszczony został do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Łącko przeznaczonych do najmu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie również podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dodatku nowosądeckim w dniu 8 lipca 2019 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Szczegółowe warunki najmu lokali określone zostaną w umowach.

Wykaz wywieszono od dnia 5 lipca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r.

Wykaz lokali do najmu.

INFORMACJA - wykaz lokali do najmu

Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów

Uwaga! Apelujemy! Psy wałęsające się, ale nie bezdomne!

Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów

Kradzieże i dewastacja nasadzeń w centrum Łącka

W związku z licznymi kradzieżami nasadzeń w donicach znajdujących się na terenie miejscowości Łącko, Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o zaprzestanie kradzieży i dewastacji sadzonek kwiatów, które zdobią i upiększają centrum naszej Gminy.

Kradzieże i dewastacja nasadzeń w centrum Łącka

Konkurs ekologiczny "Nie wyrzucaj - wykorzystaj" dla uczniów Szkół Podstawowych

P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o. oraz Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku zapraszają uczniów szkół Podstawowych do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym. 

Konkurs polega na przygotowaniu przedmiotu codziennego użytku bądź przedmiotu dekoracyjnego z odpadów (surowców wtórnych), które podlegają selektywnej zbiórce na terenie Gminy Łącko (torebek foliowych, puszek, butelek plastikowych, makulatury, zakrętek, itp.)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

Konkurs ekologiczny