Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

INFORMACJA - wykaz lokali do najmu

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 ze zm.) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku – parter, w Urzędzie Gminy w Łącku – parter oraz na stronie internetowej, www.lacko.pl/zgk.html zamieszczony został do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Łącko przeznaczonych do najmu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie również podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dodatku nowosądeckim w dniu 8 lipca 2019 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Szczegółowe warunki najmu lokali określone zostaną w umowach.

Wykaz wywieszono od dnia 5 lipca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r.

Wykaz lokali do najmu.

INFORMACJA - wykaz lokali do najmu

Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów

Uwaga! Apelujemy! Psy wałęsające się, ale nie bezdomne!

Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów

Kradzieże i dewastacja nasadzeń w centrum Łącka

W związku z licznymi kradzieżami nasadzeń w donicach znajdujących się na terenie miejscowości Łącko, Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o zaprzestanie kradzieży i dewastacji sadzonek kwiatów, które zdobią i upiększają centrum naszej Gminy.

Kradzieże i dewastacja nasadzeń w centrum Łącka

Konkurs ekologiczny "Nie wyrzucaj - wykorzystaj" dla uczniów Szkół Podstawowych

P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o. oraz Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku zapraszają uczniów szkół Podstawowych do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym. 

Konkurs polega na przygotowaniu przedmiotu codziennego użytku bądź przedmiotu dekoracyjnego z odpadów (surowców wtórnych), które podlegają selektywnej zbiórce na terenie Gminy Łącko (torebek foliowych, puszek, butelek plastikowych, makulatury, zakrętek, itp.)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

Konkurs ekologiczny

Poranne sprzątanie rynku

Kolejny raz odbyło się sprzątanie płyty głównej rynku, targowiska "Mały Rynek" oraz parkingów w obrębie rynku. Prace te odbywają się cyklicznie w godzinach wczesnoporannych. Tym razem "przy sprzątaniu" również brali udział pracownicy ZGK w Łącku narodowości romskiej zatrudnieniu w ramach projektu unijnego "Pierwsza umowa o pracę".
Poranne sprzątanie rynku

Informacja dotycząca przewozu rzecznego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż w związku z powstaniem kładki pieszo-rowerowej na rzece Dunajec i przejściem pracowników na emeryturę, działając na pdostawie Zarządzenia Wójta nr 73/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zawiesza się z dniem 1 czerwca 2019 roku działalność regularnego przewozu rzecznego międzybrzegowego na rzece Dunajec w miejscowości Łącko. 

Informacja dotycząca przewozu rzecznego

Prelekcje z zakresu segregacji odpadów w placówkach oświatowych Gminy Łącko

W dniach 6 maja - 11 czerwca 2019 r. P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o. przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łącku zorganizował i przeprowadził prelekcje z zakresu segregacji odpadów w 11 placówkach oświatowych na terenie Gminy Łącko: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku; - Szkoła Podstawowa w Jazowsku; - Zespół...
Prelekcje z zakresu segregacji odpadów w placówkach oświatowych Gminy Łącko

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

W związku z wysokimi temperaturami, brakiem opadów atmosferycznych oraz obniżeniem się poziomu wód, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zwraca się z uprzejmą prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody (nie podlewania trawników i krzewów), aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.        
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Informacja w sprawie kontroli odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje mieszkańców Gminy Łącko o prowadzonych kontrolach przez  firmę P.U.K. Empol w miesiącu czerwcu 2019 r. w zakresie  wywiązywania się z zadeklarowanego sposobu oddawania odpadów komunalnych.

Informacja w sprawie kontroli odpadów komunalnych