Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024

zimowe-utrzymanie

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i drogi wojewódzkie.

Za utrzymanie dróg wewnętrznych, prywatnych na terenie Gminy Łącko, nie będących własnością Gminy Łącko odpowiadają ich właściciele. To oni powinni zadbać o przejezdność tych dróg w okresie zimy, ich odśnieżanie i posypywanie solą i piaskiem. 

Zud DROGI GMINNE

W sezonie zimowym 2023/2024 drogi gminne na terenie Gminy Łącko odśnieżane będą przez następujących Wykonawców wyłonionych w drodze przetargu:

Obwód I - Obidza - wykaz dróg załącznik

Obwód II - Brzyna - wykaz dróg załącznik

Obwód III - Zabrzeż, Czerniec - wykaz dróg załącznik

Obwód IV - Łazy Brzyńskie - wykaz dróg załącznik

Obwód V - Kadcza, Jazowsko - wykaz dróg załącznik

Obwód VI - Zarzecze - wykaz dróg załącznik

Pozostałe drogi gminne nie ujęte powyżej są utrzymywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Zasady zimowego utrzymania dróg przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku precyzuje Zarządzenie nr 147/2015 Wójta Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i wproowadzenia ustalonych standardów zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Łącko, która ustala standardy zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym, określające zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych.

- Standardy - załącznik,

- Zarządzenie - załącznik.


 

Wykaz dróg gminnych objętych zimowymutrzymywaniem wykonywanym przez Zakad Gospodarki Komunalnej w Łącku oraz podwykonawców.

Brzyna - mapa

Czarny Potok - mapa

Czerniec - mapa

Jazowsko - mapa

Kadcza - mapa

Kicznia - mapa

Łazy Brzyńskie - mapa

Łącko - mapa

Maszkowice - mapa

Obidza - mapa

Szczereż - mapa

Wola Kosnowa - mapa

Wola Piskulina - mapa

Zabrzeż - mapa

Zagorzyn - mapa

Zarzecze - mapa

Przedstawione powyżej opracowanie - mapy dróg w poszczególnych sołęctwach są wykonane na potrzeby ZGK w Łącku w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Łącko identyfikację Wykonawcy oraz poglądowego przebiegu drogi przeznaczonej do z.u.d. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania opracowań do innych celów niż opisane powyżej.


Telefon do kontaktu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku w sprawie zimowego utrzymania dróg: 18 444 55 58, wew. 3 w godz. 7.00 - 15.00.


Zud DROGI POWIATOWE

Odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Łącko odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Sączu. Telefon kontaktowy do ZDP w Nowym Sączu, to: (18) 442 64 88.

SKM_C224e23112408470_0001


Zud DROGI WOJEWÓDZKIE

Za odśnieżanie dróg wojewódzkich (DW 969 lub DW 968) przebiegających przez teren Gminy Łącko odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Telefon kontaktowy do ZDW Nowy Sącz: 18 443 43 24.

 

400041934_1401194200753605_7209061125638484663_n