Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Łącko posiadają różnych zarządców. Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe i drogi wojewódzkie.

Za utrzymanie dróg wewnętrznych, prywatnych na terenie Gminy Łącko, nie będących własnością Gminy Łącko odpowiadają ich właściciele. To oni powinni zadbać o przejezdność tych dróg w okresie zimy, ich odśnieżanie i posypywanie solą i piaskiem. 

Drogi gminne

W sezonie zimowym 2021/2022 drogi gminne na terenie Gminy Łącko odśnieżane będą przez następujących Wykonawców wyłonionych w drodze przetargu:

Obwód I - Obidza - wykaz dróg załącznik 

Obwód II  i VII - Brzyna, Zarzecze - wykaz dróg załącznik

Obwód III - Zarzecze - wykaz dróg załącznik

Obwód IV - Łazy Brzyńskie - wykaz dróg załącznik 

Obwód V i VI - Jazowsko, Kadcza - Przetarg nierozstrzygnięty. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu drogi gminne w tym obwodzie będzie utrzymywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. 

Pozostałe drogi gminne nie ujęte powyżej są utrzymywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. 

Zasady zimowego utrzymania dróg przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku precyzuje Zarządzenie nr 147/2015 Wójta Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia ustalonych standardów zimowego utrzymywania dróg na terenie Gminy Łącko, która ustala standardy z.u.d. w okresie zimowym, określające zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych

- standardy - załącznik ,

- zarządzenie - załącznik .


 

Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymywaniem wykonywanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku oraz podwykonawców.

Brzyna - mapa

Czarny Potok - mapa

Czerniec - mapa

Jazowsko - mapa

Kadcza - mapa

Kicznia - mapa

Łazy Brzyńskie - mapa

Łącko - mapa

Maszkowice - mapa

Obidza - mapa

Szczereż - mapa

Wola Kosnowa - mapa

Wola Piskulina - mapa

Zabrzeż - mapa

Zagorzyn - mapa

Zarzecze - mapa

Przedstawione powyżej opracowanie - mapy dróg w poszczególnych sołectwach są wykonane na potrzeby ZGK w Łącku w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Łącko identyfikację Wykonawcy oraz poglądowego przebiegu drogi przeznaczonej do z.u.d. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania opracowań do inncyh celów niż opisane powyzej. 


 

Telefon do kontaktu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku sprawie z.u.d.: 18 444 55 58, wew. 3, w godz. 7.00. - 15.00. 


 

Drogi powiatowe

Za odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Łącko odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Sączu. Telefon kontaktowy do ZDP Nowy Sącz: tel. 18 442 64 88.  

Drogi wojewódzkie

Za odśnieżanie dróg wojewódzkich (DW 969 oraz DW 968) przebiegających przez teren Gminy Łącko odpowiedzialny jest  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Telefon kontaktowy do ZDW Nowy Sącz: tel. 18 443 43 24.