05.01.2022 r. - Wyniki konkursu "Drugie życie odpadów"

Efrr-kolor-72dpi

Międzygrupowy konkurs plastyczny dla przedszkoli z terenu Gminy Łącko „Drugie życie odpadów” został zorganizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku w związku z realizacją podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Celem konkursu było krzewienie idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz wśród ich rodziców, promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, promowanie idei powtórnego wykorzystywania odpadów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów, rozwój umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci, integracja dzieci w grupie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 29 grudnia 2021 r. w siedzibie ZGK w Łącku.

Otrzymane prace były oryginalne i ciekawe, prezentowały bardzo wysoki poziom wyobraźni plastycznej.  Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Komisja konkursowa oceniała zgodność pracy z tematem konkursu, pomysł oraz estetykę. 


Wyniki konkursu „Drugie życie odpadów”

I miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku, grupa „Pszczółki”,

II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Jazowsku, grupa „Kotki”,

III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku, mieszana grupa 3-6 latki,

  • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Szczereżu, oddział „0”,
  • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, oddział „0”.