21.12.2021 r. - Zakup kontenerów na PSZOK w Jazowsku oraz pojemników typu dzwon do wszystkich miejscowości Gminy Łącko

W ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku zostały dostarczone kontenery na odpady oraz pojemniki typu dzwon. W ramach dostawy znalazły się: 10 kontenerów i pojemników (typu KP-7 i mniejszych) oraz 48 pojemników typu dzwon. Koszt zakupu to 172 273,80 zł.

Dzięki zakupie wyposażenia PSZOK w Jazowsku w przyszłym roku będzie mógł rozpocząć działalność i służyć mieszkańcom gminy, by mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny bez żadnych dodatkowych opłat. Pojemniki typu dzwon zostaną postawione na terenie wszytskich sołectw Gminy Łącko - po trzy na każdy punkt w kolorach: żółty na tworzywa sztuczne i metale, zielony na szkło i niebieski na papier i tekturę. 

Efrr-kolor-72dpi