18.02.2022 r. - Postęp prac przy budowie PSZOK w Jazowsku

Postęp prac przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jazowsku.

Efrr-kolor-72dpi