05.01.2022 r. - Wyniki konkursu "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

2942

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zaprojektuj plakat promujący PSZOK” został zorganizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku w związku z realizacją podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Celem konkursu było: zachęcanie mieszkańców Gminy Łącko do korzystania z Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych, propagowanie idei czystego środowiska, wyrabianie nawyków związanych z ponownym użyciem materiałów i produktów – ”drugie życie”, propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w codziennym życiu wśród najmłodszych mieszkańców Gminy i ich rodzin, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska, promocja PSZOK.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 29 grudnia 2021 r. w siedzibie ZGK w Łącku.

Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością. Komisja konkursowa oceniała zgodność pracy z tematem konkursu, pomysł, samodzielność wykonania pracy, estetykę oraz znajomość wiedzy na temat gospodarowania odpadami czy rodzajów śmieci, które można oddać do PSZOK. Niestety część prac nie było zgodnych z tematem lub zawarte informacje były niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadów.

 

Lista zwycięzców konkursu "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

Kategoria I – klasy od I do III:

I miejsce – Julia Patynowska, kl. III, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Potoku

II miejsce – Gabriela Kucharska, kl. IIa, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

III miejsce – Justyna Gałysa, kl. IIa, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

  • Wyróżnienie – Emilia Cedzidło, kl. III, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Potoku
  • Wyróżnienie – Maria Piksa, kl. III, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Potoku

 

Kategoria II – klasy od IV do V:

I miejsce – Milena Duda, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Zagorzynie,

II miejsce – Przemysław Gondek, kl. IVa, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku

III miejsce – Alicja Pasoń, kl. IV, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy

  • Wyróżnienie – Kacper Ruman, klasa IV, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Potoku
  • Wyróżnienie – Kamila Kotwas, kl. Vb, Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

 

Kategoria III – klasy od VI do VIII:

I miejsce – Julia Biel, kl. VIIa, Szkoła Podstawowa w Jazowsku

II miejsce – Grzegorz Aleksander, kl. VII,  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Potoku

III miejsce – Dominik Kozielec, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Maszkowicach

  • Wyróżnienie – Anna Kucharska, kl. VIIa,  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku
  • Wyróżnienie – Martyna Babik, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Maszkowicach.

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród wraz z słodkim poczęstunkiem odbędzie się 14 stycznia 2022 r. godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku. Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie plastycznym.