07.01.2022 r. - Podsumowanie konkursu "Drugie życie odpadów"

Konkurs międzygrupowy "Drugie życie odpadów"

Efrr-kolor-72dpi

Organizatorem konkursu był Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. 

Konkurs realizowany w ramach podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Wpłnęło 16 prac z 9 szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łącko.

Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ każda praca była ciekawa i zasługiwała na uznanie.Wybór był szalenie trudny, ponieważ wszystkie prace były różnorodne i pomysłowe. Wszystkie grupy wykazały się inwencją twórczą i kreatywnością. 

Laureaci konkursu oraz wyróżnione grupy otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Wszystkie grupy otrzymały dyplomy za wzięcie udziału w konkursie, a także nagrody pocieszenia oraz słodycze.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i opiekunom poszczególnych grup za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych i życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.