07.01.2022 r. - Podsumowanie konkursu "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

Efrr-kolor-72dpi

Konkurs "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

Organizatorem konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łącko o nazwie: „Zaprojektuj plakat promujący PSZOK”, zwanego dalej: „Konkursem”, był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

 

Konkurs realizowany był w ramach podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Na konkurs wpłynęło 120 prac. Kilka prac wpłynęło do ZGK drogą elektorniczną. Oceniane były w 3 kategoriach:

a) kategoria I – klasy I-III,

b) kategoria II – klasy IV-V,

c) kategoria III – klasy VI-VIII.

Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę: samodzielność przy wykonywaniu prac, zgodność z tematyką konkursu, zgodność zawartych informacji na plakatach z obowiązującymi przepisami.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Podczas uroczystego wręczenia nagród, które odbyło się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku laureaci otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. W czasie wręczenia nagród, jak róznież "przed" i "po" częsci oficjalnej laureaci wraz z nauczycielami i opiekunami mogli skorzystać z "słodkiego stołu", który również był przygotowany w ramach konkursu.