Zakup i dostawa wyposażenia na PSZOK

POSTĘPOWWANIE V od 14-08-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty - 28-09-2019

Informacja po otwarciu ofert - 23-08-2019

Ogłoszenie o zamówieniu z 14-08-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21-08-2019

SIWZ

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ - 21-08-2019

1) Formularz ofertowy- załacznik nr 1,

2)      oświadczenie -  spełnieniu warunków - załącznik nr 2,

3)      oświadczenie – podstawy wykluczenia -  załącznik nr 3,

4)      wykaz dostaw – załącznik nr 4

5)      oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,

6)     wzór umowy na dostawę wózka do palet – załącznik nr 6


Łącko, 14.08.2019 r.

..........................................................................................................................................................................................................

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


POSTĘPOWANIE VI od 12-07-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty - 12-08-2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- Zadanie nr 2

Informacja po otwarciu ofert z 19-07-2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu z 12-07-2019 r. 

SIWZ

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ

Odpowiedź na zapytanie


1)      formularze ofertowe:  

- dla zadania nr 1 - Dostawa wagi magazynowej - załącznik 1,

- dla zadania nr 2 - Dostawa akumulatorowego wózka do palet załącznik nr 1a

 2)      oświadczenie -  spełnieniu warunków - załącznik nr 2,

3)      oświadczenie – podstawy wykluczenia -  załącznik nr 3,

4)      wykaz dostaw – załącznik nr 4

5)      oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,

6)     wzór umowy na dostawę wagi magazynowej / wózka do palet – załącznik nr 6

 

 Łącko, 12 lipca 2019 r.

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


III POSTĘPOWANIE

Informacja o unieważnieniu postępowania

 Informacja po otwarciu ofert z dn. 8 lipca 2019 r.

Odpowiedź na zapytanie 02-07-2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 28.06.2019 r.

SIWZ

1)      formularze ofertowe:  

- dla zadania nr 1 - Dostawa wagi magazynowej - załącznik 1,

- dla zadania nr 2 - Dostawa akumulatorowego wózka do palet załącznik nr 1a

 2)      oświadczenie -  spełnieniu warunków - załącznik nr 2,

3)      oświadczenie – podstawy wykluczenia -  załącznik nr 3,

4)      wykaz dostaw – załącznik nr 4

5)      oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,

6)     wzór umowy na dostawę wagi magazynowej / wózka do palet – załącznik nr 6

 

 Łącko, 28 czerwca 2019 r.

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

II POSTĘPOWANIE 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty z dnia 10.07.2019r. - zadanie 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2 i zadania nr 3 

Informacja po otwarciu ofert - 25.06.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie - 21.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14.06.2019 r.

SIWZ

1)      formularze ofertowe:

- dla zadania nr 1 - Dostawa i montaż  fabrycznie nowej najazdowej wagi samochodowej - załącznik nr 1,  

- dla zadania nr 2 - Dostawa wagi magazynowej - załącznik 1a,

- dla zadania nr 3 - Dostawa akumulatorowego wózka do palet - załącznik nr 1b

 

2)      oświadczenie -  spełnieniu warunków - załącznik nr 2,

3)      oświadczenie – podstawy wykluczenia -  załącznik nr 3,

4)      wykaz dostaw – załącznik nr 4

5)      oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,

6)      wzór  umowy na dostawę najazdowej wagi samochodowej – załącznik nr 6 - ZMIENIONY,

7)     wzór umowy na dostawę wagi magazynowej / wózka do palet – załącznik nr 7

 Łącko, 14.06.2019 r.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

I POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie nr 2 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE NR 1, 3, 4

Informacja po otwarciu ofert z dnia 10.06.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 03-06-2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29-05-2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 03-06-2019

SIWZ

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 03-06-2019

1)      formularze ofertowe:

- dla zadania nr 1 - Dostawa i montaż  fabrycznie nowej najazdowej wagi samochodowej - załącznik nr 1,  

- dla zadania nr 2 - Dostawa kontenerów i pojemników na odpady - załącznik 1a - zmieniony,

- dla zadania nr 3 - Dostawa wagi magazynowej - załącznik 1b,

- dla zadania nr 4 - Dostawa akumulatorowego wózka do palet - załącznik nr 1c

 

2)      oświadczenie -  spełnieniu warunków - załącznik nr 2,

3)      oświadczenie – podstawy wykluczenia -  załącznik nr 3,

4)      wykaz dostaw – załącznik nr 4

5)      oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,

6)      wzór  umowy na dostawę najazdowej wagi samochodowej – załącznik nr 6,

7)      wzór  umowy na dostawę kontenerów – załącznik nr 7

8)      wzór umowy na dostawę wagi magazynowej / wózka do palet – załącznik nr 8

 

Łącko, 29 maja 2019 r.

 

Podziel się: