Jakość powietrza:

Aktualności

02.11.2011 - Informacja o wykazie nieruchomości

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 31.10.2011 r. do 21.11.2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie internetowej www.lacko.pl i www.bip.lacko.pl, zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Jazowsko i Kadcza, stanowiących własność Gminy Łącko, przeznaczonych do dzierżawy.

 Informacja o wykazie... Czytaj więcej: Informacja o wykazie nieruchomości
31.10.2011 - Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko do konsultacji rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 Konsultacje Projektu... Czytaj więcej: Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012
28.10.2011 - Akcja Znicz 2011

W dniach od 28 października do 1 listopada 2011 roku, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu  prowadzi działania  „ZNICZ”.

Akcja Znicz 2011 Czytaj więcej: Akcja Znicz 2011
27.10.2011 - Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy

Niezwykle uroczystą oprawę miało otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.

 Otwarcie Szkoły... Czytaj więcej: Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy
26.10.2011 - Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Łąckoinformuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie MEW na rzece  Dunajec w km 137+500 w m. Zabrzeż-osada – Wietrznice, gm. Łącko, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie”

 Obwieszczenie o udziale... Czytaj więcej: Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
14.10.2011 - "Łącko nocą"- wystawa fotograficzna

Już od przyszłego tygodnia w Urzędzie Gminy w Łącku będzie można podziwiać zdjęcia autorstwa Janusza Szczepaniaka wykonane techniką tzw. „rybiego oka”.

 Czytaj więcej: "Łącko nocą"- wystawa fotograficzna
10.10.2011 - Odwołanie spotkania z por. Jerzym Widejko ps "Jureczek"

Serdecznie przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych spotkanie z por. Jerzym Widejko nie odbędzie się. 

 Odwołanie spotkania z... Czytaj więcej: Odwołanie spotkania z por. Jerzym Widejko ps "Jureczek"
10.10.2011 - Informacja o dodatkowej pomocy finansowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mogą się ubiegać o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej w miesiącu listopadzie i grudniu 2011 r. w wysokości 100 zł. miesięcznie.

 Informacja o dodatkowej... Czytaj więcej: Informacja o dodatkowej pomocy finansowej
06.10.2011 - Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zaprasza

Spotkanie dla beneficjentów dotyczące uzyskania dofinansowania w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013 Działanie Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla „MAŁYCH PROJEKTÓW”

 Stowarzyszenie Białych... Czytaj więcej: Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zaprasza