Podziękowanie

     Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Łącko, którzy oddali głos poparcia na moją osobę w pierwszej edycji plebiscytu „Jak oni rządzili” przeprowadzonego przez Gazetę Krakowską. Bardzo mnie cieszy państwa zaufanie i wsparcie, które jest potwierdzeniem dla prowadzonych inwestycji i przyjętych kierunków rozwoju Gminy. Dzięki Państwa głosom poparcia uzyskałem drugie miejsce wśród wójtów z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Jest to dla mnie poważny sygnał mobilizujący do dalszej intensywnej pracy na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Ziemi Łąckiej.

z gorącymi podziękowaniami

Janusz Klag

Wójt Gminy Łącko

Wyniki plebiscytu "Jak oni rządzili"

plebiscyt02