Uczestnicy projektu wykluczenie cyfrowe odebrali umowy

W dniu 3 kwietnia odbyło się spotkanie inauguracyjne dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”. W trakcie spotkania Janusz Klag Wójt Gminy wraz z Zdzisławem Warzechą Przewodniczącym Rady Gminy Łącko wręczyli beneficjentom umowy dotyczące objęcia ich wsparciem w ramach projektu. W spotkaniu tym wzięli również radni i sołtysi z terenu gminy.

W ramach tego projektu zostanie zakupionych i przekazanych rodzinom z terenu naszej gminy 90 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu. Ponadto w ramach działań uzupełniających przekażemy 38 zestawów komputerowych łącznie do Świetlicy Środowiskowej w Łącku, szkół podstawowych w Kiczni, Kadczy, Obidzy, Czarnym Potoku, Maszkowicach, Szczereżu i Zabrzeży. Jeżeli po przetargu na zakup komputerów pozostaną wolne środki zostaną one przeznaczone na dodatkowe zestawy dla osób z listy rezerwowej.

W trakcie spotkania zostały wręczone wszystkim uczestnikom umowy dotyczące objęcia ich wsparciem, omówiono zasady uczestnictwa w tym projekcie oraz terminy szkoleń komputerowych.

Wójt Gminy podkreślił swoje zadowolenie z faktu przystąpienia Gminy Łącko do projektu, w wyniku którego tak wiele gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz bezpłatny dostęp do Internetu przez cały okres trwania projektu, jak również ubezpieczenie oraz serwis.

Zdjęcie 1 Uczestnicy projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”
Zdjęcie 2 Uczestnicy projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”
Zdjęcie 3 Koordynator projektu
Zdjęcie 4 Wójt Gminy Łącko - Janusz Klag
Zdjęcie 5 Uczestnicy projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”
Zdjęcie 6 Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łącko wręczają beneficjentom umowy.
Zdjęcie 7 Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łącko wręczają beneficjentom umowy.
Zdjęcie 8 Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łącko wręczają beneficjentom umowy.