Gmina Łącko otrzymała promesę na budowę mostu w Kadczy i odbudowę dróg.

18 lutego 2014 roku Janusz Klag Wójt Gminy Łącko odebrał z rąk Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego promesę w wysokości 8 mln. zł na Budowę mostu na rzece Dunajec łączącego Łazy Brzyńskie z Kadczą. Projekt przewiduje budowę obiektu mostowego dwupasowego z wydzielonym chodnikiem dla pieszych, przebudowę skrzyżowanie z drogą wojewódzką i drogą powiatową wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, budowę oświetlenia. Budowa mostu ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców zamieszkałych po południowej stronie rzeki Dunajec z istniejącą drogą wojewódzką nr 969, co w konsekwencji ułatwi i skróci czas dojazdu mieszkańców.

Kolejna uzyskana promesa przeznaczona jest na odbudowę dróg w Woli Piskulinej oraz Czerńcu.

Zdjęcie 1 Wójt Gminy Łącko odbiera promesę na budowę mostu w Kadczy
Zdjęcie 2 Wizualizacja mostu
Zdjęcie 3 Wizualizacja mostu
Zdjęcie 4 Wizualizacja mostu
Zdjęcie 5 Promesa na budowę mostu.