Jakość powietrza:

Aktualności

06.12.2011 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2012

WÓJT GMINY ŁĄCKO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2012 oraz zaprasza do składania ofert.

 

 Otwarty konkurs ofert na... Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2012
02.12.2011 - Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń i obsługi finansowo-księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń i obsługi finansowo-księgowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.

 Nabór na stanowisko... Czytaj więcej: Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń i obsługi finansowo-księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.
29.11.2011 - Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi

projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

  Informacja o wynikach... Czytaj więcej: Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
29.11.2011 - Program współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Program współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Treść programu.

 Program współpracy...
21.11.2011 - Dzień Seniora w Maszkowicach

W dniu 19 listopada w Maszkowicach odbył się tradycyjnie organizowany „Dzień Seniora”. Gospodarzami imprezy byli Antoni Łazarz  Dyrektor Szkoły Podstawowej  oraz Rada Rodziców. Uroczystość zgromadziła ponad 100 osób.

 Dzień Seniora w... Czytaj więcej: Dzień Seniora w Maszkowicach
17.11.2011 - Dom w Kadczy już nie zagraża bezpieczeństwu
Po ponad półrocznych staraniach i zabiegach Wójta Gminy Łącko Janusza Klaga ruszyły prace rozbiórki domu w Kadczy o nr 40., który już od wielu lat zagrażał bezpieczeństwu, stojąc bezpośrednio w pasie drogowym. Najpierw doszło do sfinalizowania rozmów ze spadkobiercą właścicieli, Leonem Ferberem, mieszkającym na stałe z Stanach...
 Dom w Kadczy już nie... Czytaj więcej: Dom w Kadczy już nie zagraża bezpieczeństwu
09.11.2011 - Twoją szansą- nowe kwalifikacje zawodowe

Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z zaprasza do udziału w projekcie „Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

 Twoją szansą- nowe... Czytaj więcej: Twoją szansą- nowe kwalifikacje zawodowe
09.11.2011 - Wizyta studyjna Marszałka Wojewódzwta Śląskiego

5 listopada 2011r. Powiatowy Ośrodek Wspierania Uczniów Zdolnych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku odwiedził w ramach wizyty studyjnej Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego. Gościem uczestników zajęć  był także Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.

 Wizyta studyjna... Czytaj więcej: Wizyta studyjna Marszałka Wojewódzwta Śląskiego
07.11.2011 - Narodowe Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łącku.

 Narodowe Święto... Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości