Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu

Szanowni mieszkańcy

Z uwagi na prognozowane wystąpienia intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy Łącko w okresie 15-16 maja 2014 roku, bardzo proszę o zabezpieczenie swoich posesji i mienia ruchomego.

Urząd Gminy Łącko na bieżąco monitoruje możliwość wystąpienia zagrożenia na terenie gminy. Jednostki gminne i służby ratownicze zostały powiadomione o możliwych intensywnych opadach deszczu i są w stanie gotowości.

Obecnie w przypadku wystąpienia zagrożenia proszę kontaktować się z następującymi służbami:

 

- numer alarmowy             tel. 112

- Straż Pożarna                tel. 998

- Policja                           tel. 997

- Pogotowie Ratunkowe     tel. 999

 

                                                         Wójt Gminy Łącko

                                                             Janusz Klag