Informacja o dyżurze

 

Wójt Gminy Łącko informuje mieszkańców naszej gminy, iż w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i możliwością wystąpienia podtopień, od dnia 15 maja 2014r. od godziny 13.00 do odwołania, zostaje uruchomiony całodobowy dyżur w Urzędzie Gminy Łącko.

W związku z powyższym wszelkie informacje dotyczące niebezpiecznych zdarzeń związanych z podtopieniami, zalaniem bądź osuwiskami należy zgłaszać pod numer telefonu 18 4140710, 18 4140717, 18 4140740 (fax).

                                                                                  Wójt Gminy Łącko

                                                                                      Janusz Klag

 

do wiadomości:

1.Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,

2.KM PSP w Nowym Sączu,

3.KM Policji w Nowym Sączu,

4.Komisariat Policji w Starym Sączu,

5.Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu,

6.Małopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Nowym Sączu.