Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

„Ni mos ci to ni mos

jak w łąckij dolinie,

piyknie sady kwitnom

i Dunajec płynie.”

                               St. Wąchała

                W dniu 26 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbył się Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych. Udział w nim wzięło blisko 50. uczestników, którzy zmagali się w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, klasy gimnazjalne. Zadaniem uczestników było wygłoszenie wiersza, bądź gadki czy też powiastki ludowej, której autorami byli lub też są twórcy związani z łącką ziemią. Obok twórczości nieżyjących już Stanisława Klimka, czy też Stanisława Wąchały pojawiła się poezja współczesnych poetów Franciszka Opyda, Bronka z Obidzy, czy też młodych autorek takich jak Joanna Maurer, czy też Elżbieta Bogucka.  

                 Komisja w składzie: Krystyna Rucińska, Katarzyna Gromala i Bernadetta Wąchała-Gawełek po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria I – klasy I-III

 • I miejsce - Jakub Faron, SP w Szczereżu                                   
 • II miejsce - Piotr Łażeński, SP w Czarnym Potoku                   
 • III miejsce - Mateusz Miłkowski, SP w Łącku
 • wyróżnienie - Elżbieta Grela, SP w Łącku
 • wyróżnienie - Kamila Dąbrowska, SP w Kiczni

 

Kategoria II – klasy IV-VI

 • I miejsce - Piotr Jawor, SP w Maszkowicach
 • II miejsce - Paweł Adamczyk, SP w Łącku
 • III miejsce - Szymon Jawor, SP w Zagorzynie
 • III miejsce - Marzena Rajczak, SP w Jazowsku
 • wyróżnienie - Marek Grela, SP w Łącku
 • wyróżnienie - Grzegorz Duda, SP w Zagorzynie
 • wyróżnienie - Łukasz Wierny, SP w Zabrzeży

             

Kategoria III – klasy gimnazjum

 • I miejsce - Adrian Najduch, Gimnazjum w Zagorzynie
 • I miejsce - Andrzej Dziedzina, Gimnazjum w Zagorzynie
 • II miejsce - nie przyznano  
 • III miejsce - Faustyna Myjak, Gimnazjum w Łącku
 • wyróżnienie - Kinga Łażeńska, Gimnazjum w Łącku    
 • wyróżnienie - Aleksandra Wójcik, Gimnazjum w Łącku
 • wyróżnienie - Katarzyna Babuśka, Gimnazjum w Łącku

 

                W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów wzięli udział Janusz Klag Wójt Gminy Łącko oraz Barbara Moryto dyrektor GOK.

                W swoim wystąpieniu wójt gminy podkreślił jak niezwykle ważna w naszej kulturze jest twórczość literacka, oparta na rodzimej gwarze, wyraził również swoje zadowolenie, że tak wielu młodych ludzi z zapałem kultywuje rodzime tradycje. Podziękował również nauczycielom za przygotowanie uczestników.

                Cieszy niezwykle fakt, że łącka kultura jest ciągle żywa, a dla młodego pokolenia staje się powodem do dumy ze swoich góralskich korzeni.  

Zdjęcie 1 Uczestnicy konkursu
Zdjęcie 2 Paweł Adamczyk - zdobywca II miejsca w kat. II.
Zdjęcie 3 Faustyna Myjak - III miejsce w kat. III
Zdjęcie 4 Wręczenie nagród przez Wójta Gminy Łącko Janusza Klaga
Zdjęcie 5 Wręczenie nagród dla Eli Greli przez Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko i Barbarę Moryto dyrektorkę GOK.
Zdjęcie 6 Uczestnicy Gminnego Konkursu Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych