System gospodarowania odpadami komunalnymi

Podziel się:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Format PDF: deklaracja.pdf

Format DOC: deklaracja.doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

Format PDF: deklaracjaletn.pdf


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Harmonogram wpłat za odbiór odpadów

Przypominamy, że w przypadku opłat za odbiór odpadów nie będą do mieszkańców wysyłane dowody księgowe (faktury/rachunki). Każdy właściciel nieruchomości samodzielnie winien dokonać opłaty, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji. Za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym wpłata powinna nastąpić. Wpłaty winny...
Harmonogram wpłat za odbiór odpadów

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łącko.

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Aktualne linki do uchwał: UCHWAŁA NR 93/XXXVIII/2017 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko. UCHWAŁA NR 4/XXVI/2013 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia...
Podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2...
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.