System gospodarowania odpadami komunalnymi

Podziel się:

Harmonogram wpłat za odbiór odpadów

Przypominamy, że w przypadku opłat za odbiór odpadów nie będą do mieszkańców wysyłane dowody księgowe (faktury/rachunki). Każdy właściciel nieruchomości samodzielnie winien dokonać opłaty, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji. Za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym wpłata powinna nastąpić. Wpłaty winny...
Harmonogram wpłat za odbiór odpadów

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łącko.

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas sesji Rady Gminy Łącko w dniu 22 stycznia 2013r., uchwalone zostały poniższe uchwały mające na celu wprowadzenie od 1 lipca bieżącego roku nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łącko.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2...
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.