Bezpańskie psy

 Podstawowe obowiązki właścicieli psów:

• zabrania się pozostawiania psów bez opieki właściciela,

• prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży,

• nie wyprowadzanie psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice, itp. lub jeśli pies jest przewodnikiem),

• niewyprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.

 

Każdy właściciel posiadający psa agresywnego oraz psa dużych ras powinien zaopatrzyć się w kaganiec oraz solidną obrożę.

______________________________________________________________________________________________________

 

adop

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej na terenie Gminy Łącko zajmuje się lek.wet. Zbigniew Liszka, 34-608 Kamienica 313, tel. 509 578 605.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zaprasza wszystkich chętnych do adopcji bezdomnych psów z  terenu  Gminy Łącko. Informacje związane z adopcją można uzyskać:

  • bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku,
  • telefonicznie pod numerem 18-444-55-58 (wew. 3).

 

UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE!

               Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej Gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Niemal w każdym przypadku psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to zazwyczaj zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.

pobrane

O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie (wiosna i jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy oraz nadgorliwe zgłaszać interwencję, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają się po okolicy.

               Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając Psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu.

 

Sposoby postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

- w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić właścicielowi lub na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

- w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, np. gdy pies bezdomny jest agresywny i atakuje mieszkańców Gmina, w tym przypadku ZGK podejmuje interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy ZGK. Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

 

Jak zachować się w sytuacji kiedy pies atakuje?

W takim przypadku najlepszą metodą jest zachowanie „zimnej krwi”. Spokój i opanowanie jest najlepszym obrońcą. Nie uciekamy, bowiem ruch jeszcze bardziej wzmaga agresję psa, pies to łowca. Ostatecznością jest przykucnięcie, skulenie się i osłonięcie rękami twarzy.

 

Każdy właściciel posiadający psa agresywnego oraz psa dużych ras powinien zaopatrzyć się w kaganiec oraz solidną obrożę.

 

Przypominamy właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a więc w szczególności:

• stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

• prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży,

• nie wyprowadzanie psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice, itp. lub jeśli pies jest przewodnikiem),

• niewyprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.