Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

W związku z wysokimi temperaturami, brakiem opadów atmosferycznych oraz obniżeniem się poziomu wód, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zwraca się z uprzejmą prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody (nie podlewania trawników i krzewów), aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.

       

Podziel się: