Aktualności

23.01.2018 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
23.01.2018 - Koncert pt. "Święta Noc" Orkiestry Symfonicznej i Chóru Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Chóru "Zew Gór" z Łącka
19 stycznia 2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku, a także w Szkole Podstawowej w Jazowsku, odbyły się koncerty Orkiestry Symfonicznej i Chóru Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku oraz Chóru mieszanego "Zew Gór" Łącko wraz z solistami: Justyną Kucią, Agatą Kościelniak, Magdaleną Kurnytą, Rafałem Talarczykiem i Zbigniewem...
Koncert pt.
22.01.2018 - Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży
W dniu 18 stycznia 2018 r.,  odbyło się oficjalne otwarcie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przybyłych gości przez Dyrektora Szkoły – Pana Grzegorza Barana, po czym, w podniosłej atmosferze, został odśpiewany hymn państwowy. W obchodach nie zabrakło przedstawicieli...
Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży
22.01.2018 - Informacja dla organizacji pozarządowych
Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łącko, dotycząca możliwości pozyskania środków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Granatowego w Programie „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Szczegóły w załączniku (pobierz).
Informacja dla organizacji pozarządowych
poprzednia 1 2 3 4 ... 169 następna