Aktualności

17.10.2017 - Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.
Województwo Małopolskie przystępuje do przygotowania aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, który obejmie tereny dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Aktualizacja ww. Programu obejmuje drogi zarządzane przez Zarząd...
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.
17.10.2017 - Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko
16 października 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział...
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko
16.10.2017 - Informacja ARiMR w sprawie dopłat bezpośrednich
Informacja dotycząca płatności bezpośrednich za rok 2017 - pobierz
Informacja ARiMR w sprawie dopłat bezpośrednich
09.10.2017 - OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad stworzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków. Obowiązek taki nakładają na gminę przepisy  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z  dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Sporządzone zostały propozycje kart, na podstawie wykazu Wojewódzkiego Konserwatora...
OGŁOSZENIE
05.10.2017 - Informacja ARiMR dotycząca wsparcia skierowanego do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000
Nawet 500 tys. zł na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Szczegóły w dokumencie - pobierz.
Informacja ARiMR dotycząca wsparcia skierowanego do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000
04.10.2017 - Kampania informacyjna MOW NFZ dotycząca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zakończył postępowania uzupełniające poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, w wyniku których w Małopolsce od 1 października świadczeń udzielać będą nowi realizatorzy. Od 1 października br. mieszkańcy Małopolski będą mieć do dyspozycji 48 miejsc realizacji świadczeń w całym województwie. Zmienia się część realizatorów i obszarów zabezpieczenia tej formy opieki.

Kampania informacyjna MOW NFZ dotycząca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
poprzednia 1 2 3 4 ... 158 następna