Aktualności

20.10.2018 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCKO O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCKO   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art....
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
19.10.2018 - Zakończyły się prace związane z budową chodnika w Zabrzeży przy DW 968 Zabrzeż - Mszana Dolna - etap I
Etap ten był realizowany przez Gminę Łącko, przy współfinansowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Bardzo sprawna realizacja prac pozwoliła na ich zakończenie przed umownym terminem. Dodatkowo wzdłuż chodnika zamontowane zostaną barierki ochronne.
Zakończyły się prace związane z budową chodnika w Zabrzeży przy DW 968 Zabrzeż - Mszana Dolna - etap I
19.10.2018 - „100 LITRÓW KRWI NA 100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

W dniu 18 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Zabrzeży w godzinach 8.00- 12.30 odbędzie się Akcja oddawania krwi pod nazwą: "100 LITRÓW KRWI NA 100- LECIE NIEPODLEGŁOŚCI".
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w tej inicjatywie.

„100 LITRÓW KRWI NA 100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
17.10.2018 - Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
            Gmina Łącko przykłada dużą wagę do poprawy jakości powietrza. Działania związane z wymianą starych pieców oraz edukacja ekologiczna pozwolą zaobserwować pozytywne efekty w niedalekiej przyszłości. Jednak w trosce o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszej Gminy postanowiono podjąć natychmiastowe kroki. Aby jak...
Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
17.10.2018 - INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zmianami) WOJEWODA  MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 16 października 2018 r. decyzji nr 134/B/2018, znak:...
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
17.10.2018 - Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Łącku
Trwają roboty budowlane w ramach umowy dofinansowania Projektu p.n.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą  tego zadania jest firma SEEN Technologie Sp. z o.o. z siedzibą: 04-394 Warszawa ul....
Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Łącku
17.10.2018 - Zakończono roboty związane z przebudową drogi w Łazach Brzyńskich
Na dwa miesiące przed umownym terminem firma ZIBUD z Kamienicy zakończyła roboty związane z przebudową drogi gminnej Jazowsko – Łazy Brzyńskie. Przypomnijmy,  że wniosek przygotowany przez urzędników gminy Łącko w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury...
Zakończono roboty związane z przebudową drogi w Łazach Brzyńskich
poprzednia 1 2 3 4 ... 152 następna