Aktualności

28.08.2014 - Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku z 28.08.2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje,  iż po przeprowadzonych badaniach wody z wodociągu w Łącku  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które powodują brak przydatności wody do bezpośredniego spożycia.

W
obec powyższego zwracamy się z prośbą do osób korzystających z wodociągu w Łącku o wykorzystywanie wody tylko do celów sanitarnych i gospodarczych.

Ponadto informujemy, że woda zdatna do spożycia jest dostępna w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku w pojemnikach 5 litrowych w godz. od 7.00 do 18.00.

Komunikat ważny do odwołania

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
33-390 Łącko 755
tel. 18 444 55 58

 

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku z 28.08.2014r.
27.08.2014 - Święto Owocobrania - 21.09.2014

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko serdecznie zaprasza na Święto Owocobrania, promujące łącki region sadowniczy, jego kulturę i tradycję.

Święto Owocobrania - 21.09.2014
27.08.2014 - Dodatkowe zestawy komputerowe i internet dla mieszkańców

Wójt Gminy Łącko informuje, iż rozpoczął się proces dodatkowej rekrutacji do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Rekrutacja potrwa od dnia 25.08.2014 r. do dnia 05.09.2014 r.

Dodatkowe zestawy komputerowe i internet dla mieszkańców
25.08.2014 - Informacja ARR w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską.

Agencja Rynku Rolnego, informuje że w związku  z brakiem możliwości  sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską, producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego

Informacja ARR w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską.
Get Adobe Flash player