Aktualności

22.05.2018 - Uroczyste otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZSP w Łącku
21 maja 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łącku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści: Wiesław Janczyk i Arkadiusz Mularczyk oraz władze Gminy, radni Gminy, wykonawca inwestycji, przewodniczący związków zawodowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli,...
Uroczyste otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZSP w Łącku
22.05.2018 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łącko przeznaczonej do dzierżawy
WÓJT GMINY ŁĄCKO informuje, że w dniach od 22.05.2018 r. do 12.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w miejscowości: Łącko, Maszkowice i Czarny Potok (cz. dz. nr 1482/3 w m. Łącko, dz. nr 822 w m. Maszkowice, dz. 437/3 w m Czarny Potok) przeznaczonej do dzierżawy na okres do...
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łącko przeznaczonej do dzierżawy
21.05.2018 - Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 23-26 maja 2018 r. w godz. 8:00-16:00 wystąpią utrudnienia na drodze  powiatowej Jazowsko –Obidza związane z nakładaniem nowej nawierzchni. Droga zostanie zamknięta dla ruch w w/w terminie na odcinku 1km od Szkoły w kierunku przysiółka „Zagrody”. Za utrudnienia przepraszamy. ...
Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
21.05.2018 - Informacja dotycząca połączenia kolejowego Nowy Sącz - Stary Sącz - podstawowe informacje dla podróżnych

Ulotka dotycząca połączenia kolejowego Nowy Sącz - Stary Sącz, zawierająca podstawowe informacje dla podróżnych.

Informacja dotycząca połączenia kolejowego Nowy Sącz - Stary Sącz - podstawowe informacje dla podróżnych
21.05.2018 - Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Informacja Wójt Gminy Łącko informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566), która wprowadziła nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne. Powyższa ustawa nałożyła na Wójta nowy obowiązek ustalania opłat za usługę wodną, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tj....
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
17.05.2018 - Łącko z kolejnym dofinansowaniem unijnym – tym razem na budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kadczy
Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 maja 2018 r. zatwierdził listę projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPO WM - Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Wniosek Gminy Łącko pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej...
Łącko z kolejnym dofinansowaniem unijnym – tym razem na budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kadczy
17.05.2018 - Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców
Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z...
Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców
16.05.2018 - XVIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii
W Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Kadczy odbyła się XVIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów kl. IV – VII szkół podstawowych Gminy Łącko. Organizatorami i koordynatorami konkursu byli: dyrektor Stanisław Szwarkowski oraz nauczycielki: Aleksandra Cebula i Anna Szwarkowska. Konkurs składał...
XVIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii
poprzednia 1 2 3 4 ... 136 następna