Zakup i dostawa ciągnika z osprzętem

W ubiegłym tygodniu do siedziby Zakładu Gospdoarki Komunalnej w Łącku dostarczony został nowy ciągnika marki New Holland z osprzętem. Dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu m.in. ładowacza czołowego pojazd będzie mógł być wykorzystany do wykonywania prac należących do zadań własnych gminy.

Zakup ciągnika został sfinansowany z funduszy europejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Budowa Punkru Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko. Celem tego projektu jest rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów Gminy Łącko poprzez budowę PSZOK wraz z utworzeniem punktu napraw i wymiany oraz zakupem wyposażenia. Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 1 201 676,28 zł, z czego koszt ciągnika wyniósł: 232 428,18 zł.

Podziel się: