Uproszczony Planu Urządzania Lasu na terenie Gminy Łącko

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

niebędących własnością Skarbu Państwa,

położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Łącko

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j.Dz. Uz 2020 r., poz. 6 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Łącko od dnia 03 sierpnia 2020 r, do dnia 02.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łącko, pokój nr 5 (parter), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 730 - 1700, wtorek - czwartek 730 - 1530, piątek 730 – 1400 oraz na stronie internetowej Gminy www.lacko.pl, https://bip.malopolska.pl/uglacko,m,281921,obwieszczenia.html gdzie zamieszczono operaty i mapy UPUL wraz z instrukcjami do ich czytania. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem, zaleca się zapoznanie z projektem zamieszczonym w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Zaznacza się, że Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 24 ust, 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Uproszczony plan urządzenia lasu zawiera ustalenia  dotyczące m.in. siedliskowego typu lasu, inwentaryzacji drzewostanu, jego wieku, składu gatunkowego, zasobności oraz określa rodzaj i wielkość zabiegów gospodarczych i hodowlanych na okres dziesięcioletni.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie (druki do pobrania w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lacko.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2020 roku (liczy się data wpływu pisma). Organem właściwym w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków jest Starosta Nowosądecki. Uwagi i zastrzeżenia prosimy składać po zapoznaniu się z instrukcją a w szczególności z rozdziałem "najczęściej zadawane pytania".

Informuję ponadto, że projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowuje LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków, na zlecenie Starosty Nowosądeckiego. Zgodnie z informacją od  wykonawcy, dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego  ze stanem na dzień 03.03.2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu www.lacko.pl, https://bip.malopolska.pl/uglacko,m,281921,obwieszczenia.html, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przekazano Sołtysom celem zapoznania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.


ZAŁĄCZNIKI:

- Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (bez danych osobowych):

  1. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - CZERNIEC

  2. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - BRZYNA

  3. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - ŁAZY BRZYŃSKIE

  4, Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - ŁĄCKO

  5. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - JAZOWSKO

  6. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - WOLA PISKULINA

  7. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - OBIDZA

  8. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - ZAGORZYN

  9. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - ZABRZEŻ

10. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - KICZNIA

11. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - CZARNY POTOK

12. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - SZCZEREŻ

13. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - MASZKOWICE

14. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - KADCZA

15. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - ZARZECZE

16. Uproszczony plan urządzenia lasu własności osób fizycznych - WOLA KOSNOWA

- MAPA PRZEGLĄDOWA:

  1. Obręb CZERNIEC

  2. Obręb BRZYNA

  3. Obręb ŁAZY BRZYŃSKIE

  4. Obręb ŁĄCKO

  5. Obręb JAZOWSKO

  6. Obręb WOLA PISKULINA

  7. Obręb OBIDZA - arkusz 1, arkusz 2

  8. Obręb ZAGORZYN

  9. Obręb ZABRZEŻ

10. Obręb KICZNIA

11. Obręb CZARNY POTOK

12. Obręb SZCZEREŻ

13. Obręb MASZKOWICE

14. Obręb KADCZA

15. Obręb ZARZECZE

16. Obręb WOLA KOSNOWA

- Instrukcja dla Właścicieli lasów podczas wyłożeń

- Szablon do składania uwag i zastrzeżeń

- Obwieszczenie

Podziel się: