Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów

W związku z licznymi informacjami wpływającymi do Zakładu Gospdodarki Komunalnej w Łącku dotyczącymi wałęsających się psów na terenie naszej Gminy, informujemy, że ZABRANIA się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna! NIE MOŻNA puszczać luzem psów, bez nadzoru - na polach, łąkach, otwarych podwórkach, zagrodach, na otwartym terenie.

W związku z powyższym apelujemy o zwracanie większej uwagi na swoich czworonożnych przyjaciół, zapewnienie im odpowiednich warunków i nie wypuszczanie luzem.

Podziel się: