"Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko"

750x90

Projekt wdrażany będzie na obszarze Gminy Łącko w szkołach podstawowych oraz przedszkolach samorządowych. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu zasad gospdoarki odpadami oraz świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w Gminie Łącko. W ramach projektu poprzez poszczególne zadania promowana będzie prawidłowa gospodarka odpadami, m.in. segregacja odpadów oraz właściwe postępowanie z odpadami. Metody i formy edukacji będą skierowane na takie działania jak: konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny, prelekcje w przedszkolach, szkołach, udostępnianie i popularyzacja informacji na temat prawidłowej gospdoarki odpadami oraz zbiórka makulatury.

Wykonana zostanie również ścieżka edukacyjna "Odpady segregujesz-dobrze postępujesz!" przy oczyszczalni ścieków w Jazowsku, gdzie dzieci będą miały okazję nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów. 

Podziel się:

Warsztaty dla przedszkolaków pt. "Zasady prawidłowej segregacji odpadów"

We wrześniu 2019 r. odbędą się warsztaty pt. "Zasady prawidłowej segregacji odpadów" mające na celu kształtownie postaw oraz zachowań proekologicznych wśród młodych osób zamieszkujących w Gminie Łącko, zwiększenie sprzyjającego nastawienia do zagadnień właściwej gospodarki odpadami, w tym prawidłowej segregacji odpadów , jak...
Warsztaty dla przedszkolaków pt.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pt. "Zasady prawidłowej segregacji odpadów"

We wrześniu 2019 r. odbędą się warsztaty pt. "Zasady prawidłowej segregacji odpadów" mające na celu kształtownie postaw oraz zachowań proekologicznych wśród młodych osób zamieszkujących w Gminie Łącko, zwiększenie sprzyjającego nastawienia do zagadnień właściwej gospodarki odpadami, w tym prawidłowej segregacji odpadów , jak...
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pt.

Konkurs plastyczny "Odpady segregujesz - dobrze postępujesz!"

Adresatem konkursu będą uczniowie klasy 1-3 z terenu Gminy Łącko. Każdy uczestnik musi samodzielnie przygotowa pracę plastyczną na temat dbałości o środowisko poprzeż prawidłową segregację odpadów. Prace należy sporządzać na kartkach A4.  Regulamin konkursu - plik Klaula RODO - plik
Konkurs plastyczny

Konkurs fotograficzny "Segregacji w obiektywie"

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łącko. Konkurs osbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Konkurs poprzez technikę fotograficzną ma na celupropagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Łącko, ekologii i dbałości o czystość...
Konkurs fotograficzny

Zbiórka makulatury - konkurs

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I-III. Rywalizacja odbędzie się pomiędzy klasami z terenu Gminy Łącko. Z pośród biorących udział w konkursie zostaną wyłonione 3 klasy, które pozbierają największą ilość makulatury w przeliczneniu na jednego ucznia danej klasy.  Regulamin konkursu - plik  
Zbiórka makulatury - konkurs

Jakość powietrza: