"Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko"

750x90

Projekt wdrażany będzie na obszarze Gminy Łącko w szkołach podstawowych oraz przedszkolach samorządowych. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu zasad gospdoarki odpadami oraz świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w Gminie Łącko. W ramach projektu poprzez poszczególne zadania promowana będzie prawidłowa gospodarka odpadami, m.in. segregacja odpadów oraz właściwe postępowanie z odpadami. Metody i formy edukacji będą skierowane na takie działania jak: konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny, prelekcje w przedszkolach, szkołach, udostępnianie i popularyzacja informacji na temat prawidłowej gospdoarki odpadami oraz zbiórka makulatury.

Wykonana zostanie również ścieżka edukacyjna "Odpady segregujesz-dobrze postępujesz!" przy oczyszczalni ścieków w Jazowsku, gdzie dzieci będą miały okazję nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów. 

Podziel się: