"Dbając o czyste powietrze dbam o otaczającą nas przyrodę"

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działając w imieniu Gminy Łącko rozpoczął realizację zadania pn.:

"DBAJĄC O CZYSTE POWIETRZE DBAM O OTACZAJĄCĄ NAS PRZYRODĘ"

Głównym celem zadania jest:

- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu możliwości poprawy jakości powietrza,

- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu Gminy Łącko.

W ramach zadania powstanie ścieżka edukacyjna na działce nr 593 w Jazowsku, na której zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne dla dzieci przedszkolnych. Na urzędowych tablicach na terenie Gminy Łącko zamieszczone zostaną plakaty a dzieci ze szkół podstawowych otrzymają ulotki promujące walkę ze smogiem.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania 53 501,00 zł, kwota dotacji 37 318,00 zł

STRONA WFOŚiGW W KRAKOWIE: www.wfos.krakow.pl

images

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko, pomimo panującej pandemii oraz związanych z nim utrudnień zakończył realizację zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.” Dbając o czyste powietrze dbam o otaczającą nas przyrodę”.

W ramach zadania wśród dzieci z przedszkoli gminnych przeprowadzono warsztaty edukacyjne obejmujące swym zakresem wiedzę o tematyce zanieczyszczeń powietrza oraz segregacji odpadów. Dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych przygotowano i przekazano ulotki propagujące walkę ze smogiem, a także o tej tematyce na gminnych tablicach ogłoszeniowych w każdym sołectwie zamieszczono plakaty. Natomiast na działce nr 593 w Jazowsku (obok Orlika) wykonano ścieżkę edukacyjną składającą się z następujących  elementów:

- 1 tablicy przedstawiającej odnawialne źródła energii, przy której trzy ławeczki pozwolą na odpoczynek,

-10 tablic edukacyjnych obejmujących wiedzę z zakresu zanieczyszczeń powietrza, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami, tj.: „Cele i formy ochrony przyrody, Chronimy przyrodę, Człowiek i środowisko, Droga naszych odpadów, Efekt cieplarniany, Jak powinniśmy prawidłowo segregować odpady, Na ratunek Ziemi, Rady na odpady, Zanieczyszczenia atmosfery, Źródła zanieczyszczeń środowiska”,

- 2 ławostoły z blatami edukacyjnymi, przy których można odpocząć i jednocześnie zaznajomić się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony środowiska i zachowań ekologicznych,

- koło wiedzy na którym, poprzez zabawę można sprawdzić co zanieczyszcza nam powietrze,

- zakupiono 20 sztuk drzew karłowatch, które dodatkowo upiększają ścieżkę edukacyjną.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI I ZDOBYWANA WIEDZY, NIEZMIERNIE WAŻNEJ DLA OCHRONY NASZEJ PLANETY.