Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej w Łącku

Obok oczyszczalni ścieków w Łącku powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019. Obiekt składać się będzie m.in. z placu przyjmowania i magazynowania odpadów, zaplecza socjalno-administracyjnego wraz ze stróżówką, punktu napraw przygotowania do ponownego użycia artykułów AGD i RTV oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców. będzie również możliwy zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem min. do rozdrabniania gałęzi itp. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota, którą udało się pozyskać, to aż 1,2 mln zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu opiewającego w sumie na ponad 1,4 mln zł.

Zagospodarowanie PSZOK - plik

Lista wniosków o dofinansowaniu projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00.-12-084/17 - plik

Podziel się: