Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2019 r.

Brzyna - pobierz Czarny Porok - pobierz Czerniec - pobierz Jazowsko - pobierz Kadcza - pobierz Kicznia - pobierz Łazy Brzyńskie - pobierz Łącko I - pobierz Łącko II - pobierz Maszkowice - pobierz Obidza - pobierz Szczereż - pobierz Wola Kosnowa - pobierz Wola Piskulina - pobierz Zagorzyn - pobierz Zarzecze - pobierz Zabrzeż - pobierz   ...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2019 r.

Zakup profesjonalnego rębaka do gałęzi

Zakład Gospodarki Komunlanej w Łącku zakupił fabrycznie nową maszynę, tzw. rębak przeznaczony do zrębkowania gałęzi do średnicy 15 cm. Zakup byłby niemożliwy, gdyby nie dofinansowanie z funduszy europejkich w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Zakup profesjonalnego rębaka do gałęzi

Informacja dotycząca planowanej zmiany stawki opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że w ostatnich latach stwierdzono znaczący wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Łącko. Od dnia obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od 1 lipca 2013 r. zarówno stawki jak i...
Informacja dotycząca planowanej zmiany stawki opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi

Zakup i dostawa ciągnika z osprzętem

W ubiegłym tygodniu do siedziby Zakładu Gospdoarki Komunalnej w Łącku dostarczony został nowy ciągnika marki New Holland z osprzętem. Dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu m.in. ładowacza czołowego pojazd będzie mógł być wykorzystany do wykonywania prac należących do zadań własnych gminy. Zakup ciągnika został sfinansowany z...
Zakup i dostawa ciągnika z osprzętem

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej w Łącku

Obok oczyszczalni ścieków w Łącku powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019. Obiekt składać się będzie m.in. z placu przyjmowania i magazynowania odpadów, zaplecza socjalno-administracyjnego wraz ze stróżówką, punktu napraw przygotowania do ponownego użycia artykułów AGD i RTV oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców. będzie również możliwy zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem min. do rozdrabniania gałęzi itp. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota, którą udało się pozyskać, to aż 1,2 mln zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu opiewającego w sumie na ponad 1,4 mln zł.

Zagospodarowanie PSZOK - plik

Lista wniosków o dofinansowaniu projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00.-12-084/17 - plik

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej w Łącku

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku

W sierpniu zostały rozpoczęte prace związane z przbudową oczyszczalni ścieków w Łącku. W zakres robót wchodzą prace budowlane polegające na przebudowie z rozbudową istniającej oczyszczalni ścikeó w Łącku w ramach umowy dofinansowania projektu p.n. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarmej w Zabrzeży" w ramach Regionalnej Projektu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Przebudowa oczyszczalni wpłynie na podniesienie standardów jakości ścieków wprowadzanych do środowiska wodnego oraz na zwiększenie przepustowości do 687 m3/d.

Całkowity koszt prac związanych z przebudową oczyszczalni wynosi 16 162 200,00 zł. Zakończenie robót planuje się na 30.09.2019 r.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku

Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów w związku z dniem 12 listopada 2018 r.

  Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku W związku z tym, iż dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że zbiórka odpadów zmieszanych z miejscowości Zabrzeż i Zarzecze oraz odpadów segregowanych z miejscowości Czerniec zostaje przesunięta z 12 listopada 2018 r. na...
Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów w związku z dniem 12 listopada 2018 r.

Zakup pługa śnieżnego

Park maszynowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku powiększył się o pług śnieżny strzałkowy. Pług posłuży do utrzymania właściwej nawierzchni dróg gminnych w okresie zimowym. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku oczekuje również na dostawę ciągnika w ramach RPO Województwa Malopolskiego na lata 2014-2020.
Zakup pługa śnieżnego

Wykonanie "mijanki" na drodze gminnej na "ulicy Krakowskiej" w Łącku

W dniach 23 - 24 października 2018 r. na drodze gminnej nr 292016K w miejscowości Łącko - Krakowska, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku wykonali "mijankę", która umożliwi kierowcom swobodne  wymijanie się. Mijanka ma długość 24 m.
Wykonanie