Jakość powietrza:

Aktualności

29.07.2014 - Ogłoszenia Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz na podstawie...

 Ogłoszenia Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenia Wójta Gminy Łącko
28.07.2014 - Ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniach od 25 sierpnia do 8 września 2014 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”...
 Ostatni nabór wniosków... Czytaj więcej: Ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
25.07.2014 - Budowa mostu w Kadczy postępuje
Most na rzece Dunajec w Kadczy jest coraz bardziej widoczny. Do tej pory wykonano podpory pod konstrukcję mostu, wylano płytę dojazdową - estakadę do drogi powiatowej. Wykonywane są zbrojenia przęsła mostu nurtowego. W przygotowaniu są prace budowy estakady do drogi wojewódzkiej. Rozpoczęto również roboty związane z wykonaniem instalacji...
 Budowa mostu w Kadczy... Czytaj więcej: Budowa mostu w Kadczy postępuje
25.07.2014 - Informacja o skutkach ulewnego deszczu
W dniu wczorajszym 24 lipca w godzinach nocnych na terenie Gminy Łącko wystąpiły ulewne deszcze, które spowodowały znaczne straty w infrastrukturze komunalnej oraz prywatnych posesjach. Największe szkody wyrządziły potoki, które nagle wezbrały powodując poważne zagrożenie. W ich wyniku zalane zostały domostwa prywatne, podmyte i...
 Informacja o skutkach... Czytaj więcej: Informacja o skutkach ulewnego deszczu
22.07.2014 - Ruszyła przebudowa Rynku w Łącku
Rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Łącko” w ramach których zostanie wykonana rewitalizacja łąckiego Rynku. Dokumenty przygotowane przez gminę zostały pozytywnie ocenione przez Radę Gminy oraz samorząd województwa, dzięki czemu uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju...
 Ruszyła przebudowa Rynku... Czytaj więcej: Ruszyła przebudowa Rynku w Łącku
18.07.2014 - Projekt "Pierwszy dzwonek" skierowany dla rodzin wielodzietnych 4+
Urząd Gminy Łącko informuje o możliwości składania deklaracji o przyznanie wsparcia finansowego na zakup artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych z...
  Projekt Czytaj więcej: Projekt "Pierwszy dzwonek" skierowany dla rodzin wielodzietnych 4+
08.07.2014 - Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

Starosta Nowosądecki w dniu 25.06.2014r. wydał decyzję nr 3/D/2014, znak: GB.II.6740.322.2014 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa istniejącej drogi gminnej nr 291925K Kluczniki w m. Zabrzeż" w km od 0 - 013,43 do 0 + 171,52 w obrębie Zabrzeż, gm. Łącko.

Załącznik: obwieszczenie.pdf

 Obwieszczenie Starosty...
30.06.2014 - Z wizytą w Szob na Węgrzech

W dniach 27-29 czerwca br. delegacja samorządu Gminy Łącko oraz Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka przebywała na Węgrzech w partnerskiej Gminie Szob. Odbywały się tam doroczne uroczystości z okazji święta patrona Gminy Szob św. Władysława.

 Z wizytą w Szob na... Czytaj więcej: Z wizytą w Szob na Węgrzech
25.06.2014 - Gminne zawody Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko
Gminne zawody Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko w tym roku odbyły się 22 czerwca. Warto podkreślić, że w zawodach udział wzięły wszystkie jednostki z terenu Gminy Łącko. Zawody były na bardzo wysokim poziomie. Startujące drużyny mocno ze sobą rywalizowały. Uczestnicy zawodów byli bardzo przejęci i...
 Gminne zawody Jednostek... Czytaj więcej: Gminne zawody Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko