Jakość powietrza:

Aktualności

25.03.2014 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łącko. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z póxn. zm.) oraz na podstawie..

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
20.03.2014 - Rusza gigantyczna inwestycja w Gminie Łącko

W chwili obecnej rusza największa w ciągu ostatnich lat inwestycja drogowa. 11 marca 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą na budowę mostu na rzece Dunajec łączącego Łazy Brzyńskie z Kadczą. Proces przygotowania tej inwestycji zaczął się w lipcu 2011 r. Wówczas podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu. Lokalizacja inwestycji na terenie obszaru NATURA 2000 oraz skomplikowane procedury pozwoliły uzyskać pozwolenie na budowę w grudniu 2013 r. 

 Rusza gigantyczna... Czytaj więcej: Rusza gigantyczna inwestycja w Gminie Łącko
17.03.2014 - XV Gminny Konkurs Młodych Wokalistów i Instrumentalistów

Blisko stu uczestników wzięło udział w 15. edycji Konkursu Młodych Wokalistów i Instrumentalistów. Przesłuchania odbywały się w dniach 12-13 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku. W imieniu Wójta Gminy Łącko w uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział Sekretarz Gminy Łącko Stanisław Piksa i Dyrektor ZEAPO Tadeusz Bugański.

 XV Gminny Konkurs... Czytaj więcej: XV Gminny Konkurs Młodych Wokalistów i Instrumentalistów
27.02.2014 - Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

W dniu 26 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbył się Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych. Udział w nim wzięło blisko 50. uczestników, którzy zmagali się w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI oraz klasy gimnazjalne.

 Gminny Konkurs Poezji... Czytaj więcej: Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych
21.02.2014 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko z dnia 20.02.2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łącko przeznaczonej do dzierżawy.   Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze...
 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
19.02.2014 - Gmina Łącko otrzymała promesę na budowę mostu w Kadczy i odbudowę dróg.
18 lutego 2014 roku Janusz Klag Wójt Gminy Łącko odebrał z rąk Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego promesę w wysokości 8 mln. zł na Budowę mostu na rzece Dunajec łączącego Łazy Brzyńskie z Kadczą. Projekt przewiduje budowę obiektu mostowego dwupasowego z wydzielonym chodnikiem dla pieszych, przebudowę skrzyżowanie z drogą...
 Gmina Łącko otrzymała... Czytaj więcej: Gmina Łącko otrzymała promesę na budowę mostu w Kadczy i odbudowę dróg.
19.02.2014 - Zakończenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łącko,

uprzejmie informuję o zakończeniu rekrutacji beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 Zakończenie rekrutacji... Czytaj więcej: Zakończenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”.
13.02.2014 - „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu wraz z Centrum Wdrożeniowo – Szkoleniowym „INKOM” zapraszają do udziału w projekcie:    „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”.   Szkolenia  ECDL Start i Core skierowane są do 160 osób wyłącznie w wieku od 50 do 64 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na...
 „Bezpłatne szkolenia... Czytaj więcej: „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce”
01.02.2014 - Uroczystość poświęcenia nowo zakupionego busa
W dniu 28 stycznia 2014 roku odbyła się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku miła uroczystość poświęcenia nowo zakupionego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku, przy którym działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, korzystając z realizowanego przez PFRON...
 Uroczystość... Czytaj więcej: Uroczystość poświęcenia nowo zakupionego busa