Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

 

Zarządzeniem Nr 145/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Wójt Gminy Łącko
 z a p r a s z a

wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko

 

do konsultacji

 

rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko
z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

Projekt Programu Współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 - pobierz

 

Uwagi do Programu można nadsyłać do 25 listopada 2015 roku pocztą elektroniczną: gmina@lacko.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Łącku):

 

Urząd Gminy Łącko
33-390 Łącko 445 
(z dopiskiem: konsultacje Programu współpracy)

 

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 25 lub pod numerem telefonu: 18 414 07 42.