Jakość powietrza:

Aktualności

18.06.2014 - Uroczysta sesja absolutoryjna Rady Gminy Łącko
W dniu 18.06.2014 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Łącko, która miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łącko, z tytułu wykonania budżetu Gminy Łącko za rok 2013. Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w...
 Uroczysta sesja... Czytaj więcej: Uroczysta sesja absolutoryjna Rady Gminy Łącko
16.06.2014 - Informacja dla podmiotów rejestrujących działalność w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych.
Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Krakowie informuje  podmioty rejestrujące działalność w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych o obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do  inspektoratu. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia...
 Informacja dla podmiotów... Czytaj więcej: Informacja dla podmiotów rejestrujących działalność w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych.
12.06.2014 - Budowa kanalizacji burzowej etap II w m. Czerniec
Urząd Gminy Łącko informuje, iż obecnie w miejscowości Czerniec trwają prace związane z budową kanalizacji burzowej. Swoim zakresem obejmują roboty ziemne, ułożenie rur kanalizacyjnych oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej. Termin zakończenia planowany jest na koniec 2014 roku. Poniżej prezentujemy zdjęcia pokazujące stan wykonywanych...
 Budowa kanalizacji... Czytaj więcej: Budowa kanalizacji burzowej etap II w m. Czerniec
10.06.2014 - Zaproszenie na szkolenie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ZD Grodkowice, zapraszają na szkolenie w ramach projektu pn.: „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)”, dofinansowanego z funduszy EOG 2009-2014, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Łącko.

Zaproszenie na szkolenie - informacja.

Zaproszenie na szkolenie
10.06.2014 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wójta Gminy Łącko zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko Części - „A” oraz Części - „B” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca do 17 lipca 2014r. w Urzędzie Gminy w Łącku w godzinach od 8ºº do 15ºº  w pokoju Nr 21.

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
30.05.2014 - Środki na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Łącko

Ponad 1 107 000 zł pozyskała Gmina Łącko na modernizację 14 oddziałów przedszkolnych działających przy 8 szkołach podstawowych. Środki w całości pochodzą z funduszy unijnych i budżetu państwa. Radni Gminy Łącko na dzisiejszej sesji jednogłośnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Środki na modernizację... Czytaj więcej: Środki na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Łącko
26.05.2014 - Wybory do Parlamentu Europejskiego w Gminie Łącko

25 maja br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Na ten dzień liczba mieszkańców Gminy Łącko wynosiła 16 267 osób, z tego osób uprawnionych do głosowania było 12 083. Powołanych zostało 12 Obwodowych Komisji Wyborczych, w których zasiadały osoby wskazane przez partie polityczne oraz jedna osoba z Urzędu Gminy Łącko. Frekwencja wyborcza wyniosła 27,11%. Liczba kart ważnych oddanych w głosowaniu wyniosła 3 272. Głosowanie przebiegło w spokojnej atmosferze bez jakichkolwiek zakłóceń.

Szczegółowe dane dotyczące wyborów znajdują się na stronie Krajowego Biura Wyborczego  http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/121009

 Wybory do Parlamentu...
19.05.2014 - Nasze laureatki na "Druzbacce" w Podegrodziu

W dniach 15-18 maja w Podegrodziu odbył się XXXII Konkurs Muzyk,  Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych "Druzbacka". Udział w nim wzięli również przedstawiciele naszej Gminy przygotowani przez p. Leszka Moryto i trzy dziewczyny znalazły się w czołówce pośród najlepszych.

 Nasze laureatki na... Czytaj więcej: Nasze laureatki na "Druzbacce" w Podegrodziu
19.05.2014 - Laureaci etapu regionalnego Międzynarodowego Konkursu "Moja przygoda w Muzeum"

Aż sześcioro uczestników warsztatów plastycznych w ramach pracowni Artika przy GOK w Łącku prowadzonych przez p. Magdalenę Leszko zostało wyróżnionych w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Moja przygoda w Muzeum". Etap regionalny organizowany jest przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy ze SP nr 7 w Nowym Sączu. 

 Laureaci etapu... Czytaj więcej: Laureaci etapu regionalnego Międzynarodowego Konkursu "Moja przygoda w Muzeum"