Jakość powietrza:

Aktualności

09.11.2011 - Wizyta studyjna Marszałka Wojewódzwta Śląskiego

5 listopada 2011r. Powiatowy Ośrodek Wspierania Uczniów Zdolnych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku odwiedził w ramach wizyty studyjnej Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego. Gościem uczestników zajęć  był także Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.

Wizyta studyjna Marszałka Wojewódzwta Śląskiego
07.11.2011 - Narodowe Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łącku.

Narodowe Święto Niepodległości
02.11.2011 - Informacja o wykazie nieruchomości

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 31.10.2011 r. do 21.11.2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie internetowej www.lacko.pl i www.bip.lacko.pl, zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Jazowsko i Kadcza, stanowiących własność Gminy Łącko, przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja o wykazie nieruchomości
31.10.2011 - Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko do konsultacji rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012
28.10.2011 - Akcja Znicz 2011

W dniach od 28 października do 1 listopada 2011 roku, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu  prowadzi działania  „ZNICZ”.

Akcja Znicz 2011
27.10.2011 - Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy

Niezwykle uroczystą oprawę miało otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy
26.10.2011 - Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Łąckoinformuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie MEW na rzece  Dunajec w km 137+500 w m. Zabrzeż-osada – Wietrznice, gm. Łącko, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie”

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
14.10.2011 - "Łącko nocą"- wystawa fotograficzna

Już od przyszłego tygodnia w Urzędzie Gminy w Łącku będzie można podziwiać zdjęcia autorstwa Janusza Szczepaniaka wykonane techniką tzw. „rybiego oka”.

10.10.2011 - Odwołanie spotkania z por. Jerzym Widejko ps "Jureczek"

Serdecznie przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych spotkanie z por. Jerzym Widejko nie odbędzie się. 

Odwołanie spotkania z por. Jerzym Widejko ps