Jakość powietrza:

Aktualności

18.10.2012 - Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 18.10.2012 r. do 08.11.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie internetowej www.lacko.pl zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy Łącko w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łącko, położonej w miejscowości Jazowsko, przeznaczonej do dzierżawy.

Informacja - do pobrania.

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
16.10.2012 - Gmina Łącko inwestorem na medal.

Wyróżnienie INWESTOR NA MEDAL dla Gminy Łącko zostało przyznane za zaangażowanie w prawidłowy przebieg procesów  inwestycyjnych, pozyskanie finansowania ze środków Unii Europejskiej, a także za działalność na rzecz rozwoju infrastruktury.

Gmina Łącko inwestorem na medal.
02.10.2012 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko: Część„A” i „B”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko.
28.09.2012 - Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich działającej na terenie Gminy Łącko wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
15.10.2012 r. - 29.10.2012 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu
28.09.2012 - Informacja.

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 20.09.2012 r. do 11.10.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Jazowsku stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz został opublikowany na stronie internetowej www.lacko.pl

Informacja.
20.09.2012 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko z dnia 20.09.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko.
11.09.2012 - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łącku na „Festiwalu Biegowym”.

W niedzielę 9 września członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Łącku reprezentowali naszą gminę na „Festiwalu Biegowym”  Forum Ekonomicznego w Krynicy. Festiwal biegowy trwał od piątku do niedzieli, w  trakcie którego odbyło się kilkanaście różnego rodzaju biegów.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łącku na „Festiwalu Biegowym”.