W Łącku powstała nowo wybudowana droga gminna z parkingiem

Na przełomie sierpnia i września zakończono prace związane z budową drogi gminnej „Łącko – W Górki”. Jest to całkiem nowa droga gminna łącząca drogę wojewódzką nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową Łącko – Czarny Potok – Naszacowice. Zrealizowanie tej inwestycji stanowi ogromne udogodnienie dla mieszkańców, gdyż droga ta stała się alternatywnym rozwiązaniem komunikacyjnym dla drogi powiatowej w centrum miejscowości i umożliwia ona dodatkowe włączenie się do drogi wojewódzkiej. Ponadto, przy ulicy został utworzony parking, który może pomieścić 40 samochodów osobowych, co również jest bardzo pozytywnym rozwiązaniem dla jakże zatłoczonego centrum Łącka. Wzdłuż jezdni powstał lewostronny chodnik wraz z oświetleniem ulicznym, a co najważniejsze dla tego rejonu została także wybudowana kanalizacja deszczowa, która zapobiegnie zalewaniu przyległych posesji wodami opadowymi, co kilkukrotnie miało miejsce podczas ulewnych opadów deszczu.

Do sprawnej realizacji inwestycji przyczyniła się przychylność właścicieli gruntów, po których ta trasa przebiega, gdyż część działek została wydzielona i nieodpłatnie przekazana na rzecz gminy, a pozostałe grunty zostały przejęte w oparciu o uzyskaną decyzję zezwolenia realizacji inwestycji drogowej.

Na budowę nowej drogi gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 461 104 zł, a całkowita wartość zadania wyniosła 1 044 751 zł.

 

Podziel się:

Jakość powietrza: