Ruszyła budowa chodnika w Zabrzeży przy DW 968 Zabrzeż - Mszana Dolna

Rozpoczęto prace związane z  realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 968 Mszana Dolna – Zabrzeż w m. Zabrzeż odcinek 070 w km 3+467 – 5+432, polegające na budowie chodnika dla pieszych, budowie odwodnienia, przebudowie i budowie zjazdów na odcinku drogi w km  4+192 – 4+726 – etap I”.

Dzięki staraniom Gminy Łącko długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja mająca znaczący wpływ na bezpieczeństwo użytkowników DW 968 doczekała się realizacji. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap inwestycji realizowany jest przez Gminę Łącko, przy współfinansowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wartość robót wg zawartej umowy z wykonawcą wynosi 385 936 zł, z czego kwota 192 968 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę od Samorządu Województwa Małopolskiego, a pozostała kwota to środki budżetu gminy Łącko. Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją robót sprawuje inspektor  ZDW w Krakowie Pan Marcin Zontek, natomiast zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Łącko. Planowany termin zakończenia robót to październik bieżącego roku.

Rozpoczęcie drugiego etapu budowy chodnika na odcinku w km 3+467 – 4+192 nastąpi w 2019 roku po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. Według kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji robót wynosi 799 568 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 500 000 zł.  Zakres robót związany z tą częścią zadania będzie obejmował budowę chodnika wraz z odwonieniem oraz budowę oświetlenia ulicznego na odcinku 2 km. Termin realizacji całej inwestycji został zaplanowany na koniec sierpnia 2019 r.

Podziel się:

Jakość powietrza: