Relacja z Pikniku Rodzinnego Biegowo-Rowerowego nad Dunajcem w Łącku

W niedzielę 9 września na polu biwakowym nad Dunajcem w Łącku odbył się Piknik Rodzinny Biegowo – Rowerowy, który był połączony z nieoficjalnym otwarciem nowopowstałych ścieżek biegowo – rowerowych.

Impreza dzięki wspaniałej pogodzie przyciągnęła ogromną liczbę uczestników, z których każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Otwarcia pikniku dokonał  Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, który nakreślił zamysł budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie  oraz podziękował wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie. Następnie oddał on głos Panu Arturowi Kotasowi – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku, który pełnił rolę Konferansjera.

Podczas pikniku nie zabrakło wydarzeń sportowych, takich jak biegi po trasie wzdłuż Dunajca z podziałem na kategorie wiekowe. Największą grupę zawodników stanowili Przedszkolacy, którzy dzielnie walczyli na dystansie 300 m. Następnie odbył się bieg dzieci ze szkół podstawowych klas I-III, kolejno z klas IV-VI dziewcząt, a później chłopców.  W ostatnich dwóch kategoriach udział wzięli dorośli i młodzież, najpierw kobiety, a następnie mężczyźni. W sumie w zawodach wzięło udział prawie 180 biegaczy, a  rozgrywkom tym towarzyszyły ogromne emocje i doping ze strony kibiców. Na mecie każdy z uczestników został obdarowany pamiątkowym medalem oraz drobnym upominkiem. Rozegranych zostało również kilka konkurencji rowerowych dla najmłodszych.

Piknik, swymi występami uświetnili artyści i muzycy, którzy ze sceny plenerowej zabawiali publiczność. Najpierw odbył się koncert Kapeli Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”, a następnie cykl skeczy zaprezentowali aktorzy z Teatru Nowego w Nowym Sączu. Na zakończenie, jako Gwiazda imprezy wystąpił Łukasz Szczepanik – ćwierćfinalista 5 edycji The Voice of Poland.

Powodzeniem cieszyły się stoiska gastronomiczne, w organizację których czynnie zaangażowali się pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, którzy własnoręcznie przygotowali ciasta i inne smakołyki dla uczestników pikniku. W trakcie imprezy można było również posilić się daniami z grilla oraz schłodzić pysznymi lodami łąckimi.

Ogromne emocje wzbudziła również loteria fantowa, podczas której spośród uczestników biegu zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody.

Dodatkowo podczas pikniku na najmłodszych czekała moc atrakcji takich jak malowanie twarzy, dmuchańce oraz wata cukrowa i popcorn.

Mieszkańcy pod rozłożonymi namiotami mogli również zaczerpnąć informacji o realizowanych w naszej gminie projektach takich jak: „Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko” „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, ”, "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko”, "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa stałe)”, "Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko", gdzie swe umiejętności nabyte podczas staży zawodowych prezentowali uczestnicy projektu. Swoje stoisko zaprezentował również Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.