Informacja o projektach aktywizacji zawodowej realizowanych przez Fundację Collegium Progressus

Fundacja Collegium Progressus od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. na terenie powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz realizuje projekt pn. "Będę pracować edycja 2” oraz projekt pn. „Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wyżej wymienionych programów znajdą Państwo w poniższych linkach:

 

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Będę pracować edycja 2
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego
Podziel się:

Jakość powietrza: