Aktualności

1 czerwca 2017 r. rusza projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zakończenie projektu

Z dniem 31.01.2019 zakończono realizację projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko” .......

 

 

Zakończenie projektu Czytaj więcej: Zakończenie projektu

Informacja

W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczajacych zasady finansowe, od dnia 11.08.2018 obowiązuje nowy formularz rekrutacyjny do projektu pt. "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Informacja

Rekrutacja Uczestników projektu na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że od dnia 20.06.2018 r. przestaje obowiązywać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" z dnia 31.07.2017 r., załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Formularz rekrutacyjny do projektu", załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa "Umowa...
 Rekrutacja Uczestników... Czytaj więcej: Rekrutacja Uczestników projektu na rok szkolny 2018/2019

Informacja

Od października 2017 r. w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Obidzy, Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, Szkoły Podstawowej w Kiczni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku, a także...
Informacja Czytaj więcej: Informacja
poprzednia
1 2 3 4