Rekrutacja

Informujemy, iż od dnia 24 września 2018 r. została uruchomiona ciągła rekrutacja do projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku - Biuro projektowe - pokój nr 27.


Poniżej przedstawiamy listy rankingowe uczniów zakwalifikowanych do projektu "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko"


W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczajacych zasady finansowe, od dnia 11.08.2018 obowiązuje nowy formularz rekrutacyjny do projektu pt. "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.


Informujemy, że od dnia 20.06.2018 r. przestaje obowiązywać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" z dnia 31.07.2017 r., załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Formularz rekrutacyjny do projektu", załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa "Umowa uczestnictwa" oraz załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Oświadczenie uczestnika projektu".

Z dniem 20.06.2018 r. wprowadza się jednolity tekst Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" na 2018/2019 rok oraz załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Formularz rekrutacyjny do projektu", załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa "Umowa uczestnictwa" i załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Oświadczenie uczestnika projektu".

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne nie ulegają zmianie.


Informujemy, iż od dnia 7 listopada 2017 r. została uruchomiona ciągła rekrutacja do projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku - Biuro projektowe - pokój nr 27.


Informujemy, iż kolejny cykl rekrutacyjny do projektu "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" prowadzony będzie w okresie od 04.09.2017 r. do 03.10.2017 r.


Pierwszy cykl rekrutacyjny prowadzony jest w okresie: od 12.06.2017 r. do 11.07.2017 r.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych trwać będzie przez 1 m-c w każdym cyklu rekrutacyjnym (raz w danym roku szkolnym).

Nie wyklucza się prowadzenia rekrutacji w sposób ciągły.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie do pobrania w punktach rekrutacyjnych w Szkołach, jak również na stronie www. projektu (www.lacko.pl).

 

Punktami rekrutacyjnymi są sekretariaty poszczególnych szkół: 

  • Szkoła Podstawowa w Obidzy,
  • Szkoła Podstawowa w Kiczni,
  • Szkoła Podstawowa w Maszowicach,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku,
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łącku,
  • Szkoła Podstawowa w Jazowsku,
  • Szkoła Podstawowa w Zagorzynie.

czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.


 

Dokumenty w formacie PDF do pobrania:

Lista rankingowa - Szkoła Podstawowa w Maszkowicach

Lista rankingowa - Szkoła Podstawowa w Obidzy

Lista rankingowa - Szkoła Podstawowa w Kiczni

Lista rankingowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku

Lista rankingowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku

Lista rankingowa - Szkoła Podstawowa w Jazowsku

Lista rankingowa - Szkoła Podstawowa w Zagorzynie kl. 1-6

Lista rankingowa - Szkoła Podstawowa w Zagorzynie kl.7,8. III gim.

 

Obowiązujący od dnia 11.08.2018 r. Formularz Uczestnictwa w projekcie dla uczniów

Obowiązujący od dnia 20.06.2018 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Obowiązujący od dnia 20.06.2018 r. Formularz rekrutacyjny

Obowiązująca od dnia 20.06.2018 r. Umowa uczestnictwa

Obowiązujące od dnia 20.06.2018 r. Oświadczenie Uczestnika projektu

 

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli.

Formularz rekrutacyjny dla ucznia.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (nauczyciele)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczniowie)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (nauczyciele)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (uczniowie)

Umowa_uczestnictwa (nauczyciele)

Umowa_uczestnictwa (uczniowie)