Opis projektu

Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Beneficjentem programu jest  Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445.

Uczestnikami projektu są Uczniowie/Uczennice oraz Nauczyciele poniższych szkół objętych projektem:

 1. Szkoła Podstawowa w Obidzy,
 2. Szkoła Podstawowa w Kiczni,
 3. Szkoła Podstawowa w Maszkowicach,
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Potoku, (Szkoła podstawowa)
 5. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łącku,
 6. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Jazowsku,
 7. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zagorzynie (Szkoła podstawowa i Gimnazjum), którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

 

Głównym celem projektu jest:

 1. podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci oraz młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego uczęszczających do 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów w Gminie Łącko, osiągających wynik ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki poniżej średniej dla województwa małopolskiego,
 2. podniesienie u 1000 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i kompetencji cyfrowych,
 3. wzrost kompetencji wśród 80 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych w okresie od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.

 

W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia:

Zajęcia z Matematyki:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:
 2. Zajęcia grupowe,
 3. Zajęcia indywidualne (tylko Szkoły Podstawowe),
 4. Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych z matematyki - Koła zainteresowań, zajęcia stacjonarne i bezpłatne dwudniowe zajęcia wyjazdowe (klasy od IV wzwyż).          

 

Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych:

 1. Koła zainteresowań w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia stacjonarne i bezpłatne dwudniowe zajęcia wyjazdowe,
 2. Zajęcia prowadzone metodą projektu:
     • Nasz szkolny ogródek - Szkoła podstawowa:  SP Kicznia, SP Zagorzyn, SP Maszkowice,
     • Zwierzęta zimą - Szkoła podstawowa: SP Czarny Potok, SP Obidza,
     • Nasza Ścieżka Edukacyjna - Gimnazjum: GIM Łącko i GIM Jazowsko,
     • Nasz Kosmos – Gimnazjum: GIM Zagorzyn.      

 

Zajęcia z przedmiotów informatycznych:

 1. Szkolne Kółka Programistyczne - zajęcia dodatkowe z nauki programowania,
 2. Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych - Koła informatyczne,
 3. Zajęcia wspierające rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół objętych projektem.

 

Projekt będzie realizowany od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.

Koszt całkowity zadania: 3 537 267,41 zł,

w tym dofinansowanie projektu z UE: 3 006 677,29 zł,

w tym wkład własny: 176 863,37 zł.