Informacja

Od października 2017 r. w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Obidzy, Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, Szkoły Podstawowej w Kiczni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku, a także Gimnazjalistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku, ze Szkoły Podstawowej w Jazowsku i Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych z matematyki, wyrównujących szanse i pozwalające podnieść poziom, a także umiejętności ucznia, zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów zdolnych, koła z przyrody, zajęcia metodą projektu z przyrody, a także zajęcia z kompetencji informatycznych. Wkrótce rozpoczną się zajęcia z programowania.

W ramach projektu zmodernizowano sale informatyczne i matematyczne w szkołach biorących udział w projekcie. Zakupiono do każdej ze szkół: laptopy, tablice interaktywne, stoliki, krzesełka, szafy na pomoce dydaktyczne i szafy do przechowywania komputerów. Placówki te, wkrótce zostaną także doposażone w pomoce dydaktyczne do matematyki i przyrody. Wartość w/w inwestycji szacowana jest na blisko 1,5 mln zł.