Aktualności

1 czerwca 2017 r. rusza projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Rusza projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”

1 czerwca 2017 r. Ruszył projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
 Rusza projekt... Czytaj więcej: Rusza projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”
1 2 3
następna