Aktualności

1 czerwca 2017 r. rusza projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Rekrutacja - informacja

25.08.2017 r. Informujemy, iż kolejny cykl rekrutacyjny do projektu "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" prowadzony będzie w okresie od 04.09.2017 r. do 03.10.2017 r.
Rekrutacja - informacja Czytaj więcej: Rekrutacja - informacja

Informacja

25.08.2017 r. Informujemy, iż Ostateczne Listy rankingowe zostaną opublikowane do dnia 04.09.2017 r. na terenie wszystkich szkół objętych projektem.  
Informacja Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Listy rankingowe, po ocenie formalno-merytorycznej, będą upublicznione w każdej ze szkół objętych wsparciem w projekcie do dnia 16 sierpnia 2017 r.
Informacja Czytaj więcej: Informacja

Podpisanie umowy

22.06.2017 r. W dniu 20 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3...
Podpisanie umowy Czytaj więcej: Podpisanie umowy

Rekrutacja Uczestników projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”

12 czerwiec 2017 r. Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 czerwca 2017 r. uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia...
 Rekrutacja Uczestników... Czytaj więcej: Rekrutacja Uczestników projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”