Rekrutacja Uczestników projektu na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że od dnia 20.06.2018 r. przestaje obowiązywać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" z dnia 31.07.2017 r., załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Formularz rekrutacyjny do projektu", załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa "Umowa uczestnictwa" oraz załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Oświadczenie uczestnika projektu".

Z dniem 20.06.2018 r. wprowadza się jednolity tekst Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko" na 2018/2019 rok oraz załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Formularz rekrutacyjny do projektu", załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa "Umowa uczestnictwa" i załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Oświadczenie uczestnika projektu".

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne nie ulegają zmianie.