Zakończenie projektu

Z dniem 31.01.2019 zakończono realizację projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko”.

Realizatorami projektu była Gmina Łącko oraz szkoły: Szkoła Podstawowa w Kiczni, Szkoła Podstawowa w Maszkowicach, Szkoła Podstawowa w Obidzy, Szkoła Podstawowa w Zagorzynie, Szkoła Podstawowa w Jazowsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku.

W ramach projektu do każdej z ww. szkół zakupiono:  laptopy, tablice interaktywne, stoliki, krzesełka, szafy na wyposażenie pracowni matematycznych, szafy do bezpiecznego przechowywania komputerów oraz pomoce dydaktyczne.

Uczestnicy projektu brali udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki  i programowania oraz uczestniczyli w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach edukacyjnych do Warszawy Chorzowa, Krakowa i Niepołomic.

Przeprowadzono bezpłatne szkolenie dla nauczycieli ze szkół objętych projektem w zakresie pracy metodą eksperymentu oraz wykorzystania narzędzi TIK.

Wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom  zaangażowanym w realizację projektu dziękujemy.