Aktualności

Laboratoria Przyszłości

 

Gmina Łącko otrzymała 658 200 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wsparcie na realizację projektu otrzymały niżej wymienione  szkoły:

Szkoła Podstawowa w Jazowsku   – 99 600 zł,

Szkoła Podstawowa w Kadczy – 60 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Obidzy – 60 000 zł,

Szkoła Podstawowa  w Czarnym Potoku – 30 000 zł,

Szkoła Podstawowa  w Kiczni – 30 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Łącku – 123 300 zł,

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach  – 60 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Szczereżu – 30 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży – 60 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Zagorzynie – 75 300 zł,

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 30 000 zł.

Za otrzymane środki szkoły zakupiły m.in.:  drukarki 3D, sprzęt audio-video, stacje lutownicze, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań (kamery, mikrofony, oświetlenie) oraz warsztaty szkolne i inny niezbędny sprzęt do zajęć z techniki.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w KPRM.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone
w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań oraz obycie się z nowymi technologiami.

Sprzęt zakupiony w ramach programu uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Laboratoria Przyszłości

Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2022/2023

Zarzadzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Łącko

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy ŁąckoTerminy rekrutacji

Informacja dotycząca pracy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko w dniu 7 stycznia 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, w dniu 7 stycznia 2022r. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko będzie nieczynne.

Dzień ten jest zarządzony dniem wolnym w związku z świętem 1 stycznia 2022 r., które przypada w sobotę.

 Informacja dotycząca...

Życzenia świąteczne

                             Miłych i pogodnych

                        Świąt Bożego Narodzenia

                      oraz samych szczęśliwych dni

                                 w nadchodzącym

                                Nowym Roku 2022

                                        życzą

                              Dyrektor i pracownicy

             Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

                                    Gminy Łącko

 

Życzenia świąteczne

"Laboratoria przyszłości"

"Laboratoria Przyszłości" to ponad miliard złotych na nowoczesny sprzęt do szkół podstawowych. Więcej o programie na stronie internetowej  https://www.gov.pl/laboratoria

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Gminie Łącko

20 000 zł dofinansowania – tyle Szkoła Podstawowa w Jazowsku i Szkoła Podstawowaw Zarzeczu oraz Samorządowe Przedszkole w Łącku i Przedszkole Samorządowe w Jazowsku otrzymały w tym roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program ma wspierać, kształtować oraz promować postawy proczytelnicze.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 „Narodowy Program...

Kolejne środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Gmina Łącko otrzymała kolejne środki z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji otrzymano 70 000,00 zł. Wsparcie to przekazane zostało szkołom podstawowym w: Zagorzynie, Zabrzeży, Obidzy i Maszkowicach.

Natomiast 150 000,00 zł. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach trafiło tym razem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku i Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.

Za otrzymane środki zakupione zostały m.in. stoliki uczniowskie, krzesła, biurka dla nauczycieli, tablice oraz pomoce dydaktyczne do przedmiotów z fizyki, chemii, biologii i geografii.

 Kolejne środki z rezerwy...

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

13 października 2021 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:  Pan Paweł Dybiec...
 Dzień Edukacji Narodowej... Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

 Życzenia z okazji Dnia... Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej