Aktualności

Podziel się:

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 56 180,00 zł. w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie to zostało przyznane Szkole Podstawowej w Zarzeczu i Szczereżu....
Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Adaptacja pomieszczeń szkolnych

W 2018 r. Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50 000 zł. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych  pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Obidzy, Szczereżu,...
Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Doposażenie sali gimnastycznej w Zabrzeży

W 2017 r. Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60 000 zł. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowo wybudowanego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży. Dzięki pozyskanym środkom szkoła zakupiła między innymi ściankę...
Doposażenie sali gimnastycznej w Zabrzeży

Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019

W dniu 28.08.2018 r. w Urzędzie Gminy Łącko odbyło się spotkanie Wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny i Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Lucyny Citak z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych, w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019. Podczas zebrania Wójt wręczył akty powierzenia...
Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko...
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nabór na stanowisko urzędnicze

 DYREKTOR Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko I. Wymagania niezbędne Wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), w tym: ma obywatelstwo...
Nabór na stanowisko urzędnicze

Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów gimnazjum

Dnia 26.06.2018 r. na Hali Widowiskowo - Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla ponad osiemdziesięciu absolwentów gimnazjów z terenu Gminy Łącko. 
Wyróżnienia te otrzymali uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli średnią ocen równą 4,75 i wyższą oraz odznaczali się wybitnymi osiągnięciami.
Po raz pierwszy została również przyznana nagroda im. Antoniego Skąpskiego. Nagroda ta trafiła do Karoliny Kwit ze Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

 

Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów gimnazjum

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Łącku

Dnia 20.06.2018 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Łącku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na spotkanie przybyli uczniowie wraz ze swoimi rodzicami.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Pan Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, dyrektor SCUW Pani Lucyna Citak, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek.

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Łącku

Nauka pływania w Gminie Łącko

W okresie od 05.04.2018 r. do 07.06.2018 r. z inicjatywy Wójta Gminy Łącko w szkołach zrealizowany został program nauki pływania. W programie wzięło udział 218 uczniów z dziesięciu szkół. Zajęcia odbywały się na basenie w Limanowej od godz. 15:00 do godz. 17:00 pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów pływania. W efekcie realizacji projektu dzieci nie tylko nabyły umiejętności pływania, ale zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Jednocześnie przystąpienie do programu miało na celu popularyzację pływania i przebywania w wodzie jako skuteczną metodę zapobiegania lub korygowania wad postawy, poprawy kondycji fizycznej i zwiększenia odporności, czy też zagospodarowania czasu wolnego dzieci.  

Nauka pływania w Gminie Łącko