Aktualności

Projekt "Już pływam" w Gminie Łącko

Kolejny raz z rzędu ruszył w naszej Gminie projekt „Już pływam”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W tym roku na dotowane lekcje pływania, zakwalifikowało się 101 uczniów z terenu naszych szkół.

Dzieci podzielone na grupy, pod czujnym okiem instruktorów, uczą się pływać na Pływalni Limanowskiej. Zaplanowanych jest 6 wyjazdów. Rekrutacji do projektu dokonali dyrektorzy poszczególnych szkół, na podstawie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń rodzica/ opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w projekcie. W ramach projektu dzieci mają zagwarantowany transport oraz opieką. Pierwsze zajęcia odbyły się 04.04.2022 r.

Pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego to 13 300,00 zł. środki własne to 26 376,57 zł.

Zakładamy że dzięki realizacji projektu, dzieci nabędą podstawowych umiejętności pływackich, czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwagą. Poprawi się bezpieczeństwo na pływalniach i basenach odkrytych. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom polepszy się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci, co jest szczególnie ważne po długim okresie nauczania zdalnego. Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Już pływam" w Gminie Łącko

Laboratoria Przyszłości

 

Gmina Łącko otrzymała 658 200 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wsparcie na realizację projektu otrzymały niżej wymienione  szkoły:

Szkoła Podstawowa w Jazowsku   – 99 600 zł,

Szkoła Podstawowa w Kadczy – 60 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Obidzy – 60 000 zł,

Szkoła Podstawowa  w Czarnym Potoku – 30 000 zł,

Szkoła Podstawowa  w Kiczni – 30 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Łącku – 123 300 zł,

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach  – 60 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Szczereżu – 30 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży – 60 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Zagorzynie – 75 300 zł,

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 30 000 zł.

Za otrzymane środki szkoły zakupiły m.in.:  drukarki 3D, sprzęt audio-video, stacje lutownicze, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań (kamery, mikrofony, oświetlenie) oraz warsztaty szkolne i inny niezbędny sprzęt do zajęć z techniki.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w KPRM.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone
w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań oraz obycie się z nowymi technologiami.

Sprzęt zakupiony w ramach programu uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Laboratoria Przyszłości

Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2022/2023

Zarzadzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Łącko

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy ŁąckoTerminy rekrutacji

Informacja dotycząca pracy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko w dniu 7 stycznia 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, w dniu 7 stycznia 2022r. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko będzie nieczynne.

Dzień ten jest zarządzony dniem wolnym w związku z świętem 1 stycznia 2022 r., które przypada w sobotę.

 Informacja dotycząca...

Życzenia świąteczne

                             Miłych i pogodnych

                        Świąt Bożego Narodzenia

                      oraz samych szczęśliwych dni

                                 w nadchodzącym

                                Nowym Roku 2022

                                        życzą

                              Dyrektor i pracownicy

             Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

                                    Gminy Łącko

 

Życzenia świąteczne

"Laboratoria przyszłości"

"Laboratoria Przyszłości" to ponad miliard złotych na nowoczesny sprzęt do szkół podstawowych. Więcej o programie na stronie internetowej  https://www.gov.pl/laboratoria

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Gminie Łącko

20 000 zł dofinansowania – tyle Szkoła Podstawowa w Jazowsku i Szkoła Podstawowaw Zarzeczu oraz Samorządowe Przedszkole w Łącku i Przedszkole Samorządowe w Jazowsku otrzymały w tym roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program ma wspierać, kształtować oraz promować postawy proczytelnicze.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 „Narodowy Program...

Kolejne środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Gmina Łącko otrzymała kolejne środki z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji otrzymano 70 000,00 zł. Wsparcie to przekazane zostało szkołom podstawowym w: Zagorzynie, Zabrzeży, Obidzy i Maszkowicach.

Natomiast 150 000,00 zł. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach trafiło tym razem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku i Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.

Za otrzymane środki zakupione zostały m.in. stoliki uczniowskie, krzesła, biurka dla nauczycieli, tablice oraz pomoce dydaktyczne do przedmiotów z fizyki, chemii, biologii i geografii.

 Kolejne środki z rezerwy...

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

13 października 2021 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:  Pan Paweł Dybiec...
 Dzień Edukacji Narodowej... Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko